tel. 74 645 01 31

O projekcie


Projekt Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” realizowany jest w ramach RPO WD 2014-2020. Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacją projektu czuwa OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych. To niezależna organizacja inżynierska, specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

Zgodnie z założeniami projektu, systemy PV będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

W ramach projektu finalnymi beneficjentami będą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów (gminy miejska i wiejska), wiejska Kłodzko, miejska Bolesławiec, wiejska Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra i Żmigród.

W sumie planuje się montaż około 600 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ich realizacja powinna się zakończyć do 31 sierpnia 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

DLA KOGO:

 • Dla mieszkańców gminy partnerskiej;
 • Dla właścicieli/współwłaścicieli budynku jednorodzinnego;
 • Dla mieszkańców  niezalegającymi z podatkami na rzecz gminy;
 • Dla osób posiadających środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt).

 

NA CO:

 • Dofinansowanie w postaci grantu na montaż/instalację systemu fotowoltaicznego

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Instalacja fotowoltaiczna musi zostać umiejscowiona na dachu skierowanym w stronę południową, południowo-wschodnią, południowo-zachodnią
 • Energia wyprodukowana z dofinansowanego systemu przeznaczona będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • Budynek jednorodzinny wyposażony jest w instalację trójfazową;
 • Budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego;
 • Zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe;
 • Moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale od 3 kW do 10 kW;

 

Premiowane będą następujące projekty, które dotyczą nadachowych instalacji fotowoltaicznych:

 • Posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego;
 • Których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp;
 • W ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii
 • Których moc zostanie dopasowana do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego;
 • Dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.

Proces przygotowawczy:

Ogłoszenie konkursu poprzedza etap przygotowawczy:
Krok 1.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Znajdziesz je na stronie internetowej pv-projekt.pl lub stronie internetowej danej gminy.

Krok 2.
WSTĘPNA OCENA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PROJEKTU
Dokonasz jej w oparciu o listę podstawowych zagadnień oraz przy wsparciu pracownika Gminy w Punkcie Informacyjnym.

Krok 3.
WSTĘPNA OCENA TECHNICZNA
Pracownik Gminy pobierze informacje  w celu umówienia eksperta ds. fotowoltaiki; wizyta dotyczy wstępnej oceny technicznej.

Krok 4.
Czekaj na kontakt (max. 3 dni)  od eksperta ds. fotowoltaiki, który przeprowadzi wstępna wizję lokalną i ocenę uwarunkowań technicznych Twojego budynku jednorodzinnego.

Krok 5.
KONCEPCJA TECHNICZNA 
Jeśli podstawowe warunki techniczne będą spełnione, zamów wykonanie Koncepcji Technicznej Twojego systemu PV.

Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być na spotkaniu informacyjnym,  do pobrania ankiety w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy lub ze strony pv-projekt.pl, a następnie wypełnienie, podpisanie i złożenie albo w Punkcie Informacyjnym w gminie, albo zeskanowanie (ew. zrobienie zdjęcia) i przesłanie na adres projektu: pv-projekt@fea.pl

Jeśli nie wypełniłeś ankiety, a chciałbyś umówić wizytę eksperta ds. fotowoltaiki:

 1. wejdź na stronę gminy,
 2. wybierz eksperta,
 3. wyślij na jeden z wyżej podany adres maila o standardowej treści:

Jestem zainteresowany uzyskaniem wsparcia ze strony eksperta PV w zakresie ustalenia czy mój budynek jednorodzinny zapewnia wyjściowe warunki dla zastosowania technologii fotowoltaicznej. Proszę o kontakt w tej sprawie.

Jednocześnie wyrażam zgodę, na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z dnia 13 czerwca 2016 r.), na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ustalenia możliwości racjonalnego zastosowania technologii fotowoltaicznej w moim domostwie oraz procesu realizacji projektu: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska

Pod klauzulą należy wpisać dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (proszę podać gminę).

 1. Po przesłaniu wiadomości, ekspert powinien odezwać się do Pana/Pani w terminie nie dłuższym niż 3 dni w celu ustalenia terminu wizyty.

 

ANKIETA DO POBRANIA

Aktualności

Praca biura OTS w dniu 21.06.2019

Szanowni Państwo, informujemy, iż dniu 21 czerwca biuro OTS będzie zamknięte. Życzymy słonecznego weekendu :)

Praca biura OTS w długi weekend majowy

  Szanowni Państwo, informujemy, iż dniu 2-go maja biuro OTS będzie zamknięte. Życzymy słonecznego długiego weekendu majowego :)

Komunikat z dnia 20-02-2019

Zmiana listy rankingowej nabór 1/2017 http://pv-projekt.pl/2018/05/23/wyniki-oceny-merytorycznej/