tel. 74 645 01 31

KOMUNIKAT z dnia 04-09-2018 r. o liście rankingowej ramach naboru 1/2017 r.


 zmiana listy w dniu 04-09-2018 r

Wyniki oceny merytorycznej