tel. 74 645 01 31

Komunikat z dnia 25.05.2018 r.


 

 

Zaktualizowano listę oceny formalnej wniosków o dofinansowanie. Aktualizacja listy dotyczy zmiany wyniku oceny formalnej wniosku nr UGKl/1/2017/35.