tel. 74 645 01 31

Wyniki oceny merytorycznej


Po ocenie powstały dwie listy Grantobiorców. Lista rankingowa została ułożona dla każdej gminy osobno (tzn. listy dla każdej gminy są osobne)
Lista nr 1 – Grantobiorcy, którym przyznano grant i szykowane są umowy o grant.
Lista nr 2 rezerwowa – Grantobiorcy, dla których nie wystarczyło środków na udzielenie grantów, a którzy zdobyli najmniej punktów w danej gminie.

UWAGA! Do każdego Grantobiorcy, który został wpisany na Listę nr 1 zostanie wysłana informacja mailowa o następującej treści:

 „Szanowni Państwo,
    Miło jest nam poinformować, iż Państwa wniosek spełnił wszystkie kryteria ocen formalnej oraz merytorycznej. Został on zarekomendowany do przyznania grantu. W związku z tym rozpoczyna się etap procedury podpisania Umowy o powierzenie Grantu.

Przypominamy, że w dniu podpisania umowy, w celu jej zabezpieczenia, niezbędne jest podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Sposób zabezpieczenia prawidłowości realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym w formie weksla in blanco dla wnioskodawców nie będącymi podmiotami publicznymi (w tym JST*) jest obecnie jedyną formą zabezpieczenia przy projektach unijnych. Szerszych informacji o sposobie podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową udzielimy Państwu w osobnej  wiadomości, który zostanie wkrótce do Państwa wysłana.

W związku z faktem, iż  przewidziane środki na udzielenie grantów nie wystarczą dla wszystkich Grantobiorców, którzy złożyli wnioski i pozytywnie przeszli wszystkie etapy oceny, niezbędne jest, by do dnia ……… r. Grantobiorcy wysłali do nas e-mailem zwrotnym z deklaracją potwierdzającą dalsze uczestnictwo w projekcie.

 

Treść e-maila potwierdzającego dalsze uczestnictwo:
„POTWIERDZAM”,
lub w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wiadomość o treści:

„REZYGNUJĘ”.
Brak odpowiedzi do dnia ………….. r. będzie równoznaczny z rezygnacją udziału w projekcie.

Ponadto,
w związku z Państwa oświadczeniem we wniosku o grant o przystąpieniu do ścieżki grupowej przy wyłanianiu wykonawcy, należy wydrukować i przesłać podpisane pełnomocnictwo (w załączeniu) do ……………. r. (liczy się data wpływu lub data stempla pocztowego).

 Adres, na jaki należy wysłać pełnomocnictwo:
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość,
ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica.
 

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam Państwu także pismo z decyzją o przyznaniu grantu wraz z listą dokumentów koniecznych do złożenia przed podpisaniem umowy. Dokumenty te należy przesłać na ww. adres w terminie 14 dni o dnia otrzymania niniejszego maila.

*JST – Jednostek Samorządu Terytorialnego

Lp nr na liście Nr wniosku Lista rankingowa – GMINA L. punktów Lista 1 – rekomendacja do dofinansowania
Lista 2 – lista rezerwowa
1 1 UMB/01/2017/01 Bolesławiec 16,000 Lista 1
2 2 UMB/01/2017/22 Bolesławiec 15,956 Lista 1
3 3 UMB/01/2017/23 Bolesławiec 15,936 Lista 1
4 4 UMB/01/2017/18 Bolesławiec 15,913 Lista 1
5 5 UMB/01/2017/08 Bolesławiec 14,979 Lista 1
6 6 UMB/01/2017/12 Bolesławiec 14,931 Lista 1
7 7 UMB/01/2017/05 Bolesławiec 14,926 Lista 1
8 8 UMB/01/2017/15 Bolesławiec 14,914 Lista 1
9 9 UMB/01/2017/19 Bolesławiec 14,891 Lista 1
10 10 UMB/01/2017/03 Bolesławiec 14,885 Lista 1
11 11 UMB/01/2017/14 Bolesławiec 14,764 Lista 1
12 12 UMB/01/2017/21 Bolesławiec 13,884 Lista 1
13 13 UMB/01/2017/09 Bolesławiec 13,750 Lista 1
14 14 UMB/01/2017/13 Bolesławiec 13,717 Lista 1
15 15 UMB/01/2017/10 Bolesławiec 12,875 Lista 1
16 16 UMB/01/2017/17 Bolesławiec 11,924 Lista 1
17 17 UMB/01/2017/07 Bolesławiec 11,914 Lista 1
18 18 UMB/01/2017/16 Bolesławiec 11,893 Lista 1
19 19 UMB/01/2017/20 Bolesławiec 11,893 Lista 1
20 20 UMB/01/2017/02 Bolesławiec 11,864 Lista 1
21 21 UMB/01/2017/06 Bolesławiec 11,780 Lista 1
22 22 UMB/01/2017/11 Bolesławiec 10,898 Lista 1
23 23 UMB/01/2017/24 Bolesławiec 10,753 Lista 1
25 1 UMiGKWr/1/2017/14 Kąty Wrocławskie 16,000 Lista 1
26 2 UMiGKWr/1/2017/17 Kąty Wrocławskie 15,994 Lista 1
27 3 UMiGKWr/1/2017/15 Kąty Wrocławskie 15,994 Lista 1
28 4 UMiGKWr/1/2017/52 Kąty Wrocławskie 15,983 Lista 1
29 5 UMiGKWr/1/2017/50 Kąty Wrocławskie 15,976 Lista 1
30 6 UMiGKWr/1/2017/24 Kąty Wrocławskie 15,976 Lista 1
31 7 UMiGKWr/1/2017/42 Kąty Wrocławskie 15,952 Lista 1
32 8 UMiGKWr/1/2017/12 Kąty Wrocławskie 15,930 Lista 1
33 9 UMiGKWr/1/2017/39 Kąty Wrocławskie 15,920 Lista 1
34 10 UMiGKWr/1/2017/38 Kąty Wrocławskie 15,918 Lista 1
35 11 UMiGKWr/1/2017/31 Kąty Wrocławskie 15,907 Lista 1
36 12 UMiGKWr/1/2017/20 Kąty Wrocławskie 15,899 Lista 1
37 14 UMiGKWr/1/2017/03 Kąty Wrocławskie 15,891 Lista 1
38 15 UMiGKWr/1/2017/09 Kąty Wrocławskie 15,890 Lista 1
39 16 UMiGKWr/1/2017/06 Kąty Wrocławskie 15,885 Lista 1
40 17 UMiGKWr/1/2017/34 Kąty Wrocławskie 15,876 Lista 1
41 18 UMiGKWr/1/2017/63 Kąty Wrocławskie 15,872 Lista 1
42 19 UMiGKWr/1/2017/46 Kąty Wrocławskie 15,861 Lista 1
43 20 UMiGKWr/1/2017/30 Kąty Wrocławskie 15,858 Lista 1
44 21 UMiGKWr/1/2017/40 Kąty Wrocławskie 15,853 Lista 1
45 22 UMiGKWr/1/2017/11 Kąty Wrocławskie 15,837 Lista 1
46 23 UMiGKWr/1/2017/44 Kąty Wrocławskie 15,832 Rezygnacja
47 24 UMiGKWr/1/2017/23 Kąty Wrocławskie 15,825 Lista 1
48 25 UMiGKWr/1/2017/57 Kąty Wrocławskie 15,823 Lista 1
49 26 UMiGKWr/1/2017/16 Kąty Wrocławskie 15,782 Lista 1
50 27 UMiGKWr/1/2017/21 Kąty Wrocławskie 15,770 Rezygnacja
51 28 UMiGKWr/1/2017/19 Kąty Wrocławskie 15,755 Lista 1
52 29 UMiGKWr/1/2017/37 Kąty Wrocławskie 15,741 Lista 1
53 30 UMiGKWr/1/2017/56 Kąty Wrocławskie 15,741 Lista 1
54 31 UMiGKWr/1/2017/49 Kąty Wrocławskie 14,978 Rezygnacja
55 32 UMiGKWr/1/2017/32 Kąty Wrocławskie 14,942 Lista 1
56 33 UMiGKWr/1/2017/55 Kąty Wrocławskie 14,936 Lista 1
57 34 UMiGKWr/1/2017/10 Kąty Wrocławskie 14,936 Lista 1
58 35 UMiGKWr/1/2017/33 Kąty Wrocławskie 14,935 Lista 1
59 36 UMiGKWr/1/2017/59 Kąty Wrocławskie 14,931 Lista 1
60 37 UMiGKWr/1/2017/35 Kąty Wrocławskie 14,920 Lista 1
61 38 UMiGKWr/1/2017/02 Kąty Wrocławskie 14,917 Lista 1
62 39 UMiGKWr/1/2017/05 Kąty Wrocławskie 14,915 Lista 1
63 40 UMiGKWr/1/2017/64 Kąty Wrocławskie 14,906 Lista 1
64 41 UMiGKWr/1/2017/18 Kąty Wrocławskie 14,899 Lista 1
65 13 UMiGKWr/1/2017/22 Kąty Wrocławskie 15,895 Lista 1
66 42 UMiGKWr/1/2017/28 Kąty Wrocławskie 14,884 Lista 1
67 43 UMiGKWr/1/2017/48 Kąty Wrocławskie 14,878 Lista 1
68 44 UMiGKWr/1/2017/45 Kąty Wrocławskie 14,874 Lista 1
69 45 UMiGKWr/1/2017/13 Kąty Wrocławskie 14,848 Lista 1
70 46 UMiGKWr/1/2017/53 Kąty Wrocławskie 14,844 Lista 1
71 47 UMiGKWr/1/2017/43 Kąty Wrocławskie 14,838 Lista 1
72 48 UMiGKWr/1/2017/25 Kąty Wrocławskie 14,834 Lista 1
73 49 UMiGKWr/1/2017/62 Kąty Wrocławskie 14,830 Lista 1
74 50 UMiGKWr/1/2017/04 Kąty Wrocławskie 14,816 Lista 1
75 51 UMiGKWr/1/2017/26 Kąty Wrocławskie 14,792 Lista 1
76 52 UMiGKWr/1/2017/51 Kąty Wrocławskie 14,787 Lista 1
77 53 UMiGKWr/1/2017/58 Kąty Wrocławskie 14,744 Lista 1
78 54 UMiGKWr/1/2017/27 Kąty Wrocławskie 14,720 Lista 1
79 55 UMiGKWr/1/2017/41 Kąty Wrocławskie 14,708 Lista 1
80 56 UMiGKWr/1/2017/60 Kąty Wrocławskie 14,701 Lista 1
81 57 UMiGKWr/1/2017/01 Kąty Wrocławskie 14,679 Lista 1
82 58 UMiGKWr/1/2017/08 Kąty Wrocławskie 13,949 Lista 1
83 59 UMiGKWr/1/2017/61 Kąty Wrocławskie 13,927 Lista 1
84 60 UMiGKWr/1/2017/54 Kąty Wrocławskie 13,841 Lista 2
85 61 UMiGKWr/1/2017/29 Kąty Wrocławskie 13,782 Lista 2
86 62 UMiGKWr/1/2017/07 Kąty Wrocławskie 12,866 Lista 2
87 63 UMiGKWr/1/2017/47 Kąty Wrocławskie 11,762 Lista 2
88 64 UMiGKWr/1/2017/36 Kąty Wrocławskie 11,697 Lista 2
89 65 UGKl/1/2017/32 Kłodzko 16,000 Lista 1
90 66 UGKl/1/2017/29 Kłodzko 15,966 Lista 1
91 67 UGKl/1/2017/15 Kłodzko 15,964 Lista 1
92 68 UGKl/1/2017/02 Kłodzko 15,960 Lista 1
93 69 UGKl/1/2017/05 Kłodzko 15,925 Lista 1
94 70 UGKl/1/2017/22 Kłodzko 15,911 Lista 1
95 71 UGKl/1/2017/26 Kłodzko 15,908 Lista 1
96 72 UGKl/1/2017/10 Kłodzko 15,898 Lista 1
97 73 UGKl/1/2017/08 Kłodzko 15,855 Lista 1
98 74 UGKl/1/2017/06 Kłodzko 15,853 Lista 1
99 75 UGKl/1/2017/14 Kłodzko 15,853 Lista 1
100 76 UGKl/1/2017/31 Kłodzko 15,847 Lista 1
101 77 UGKl/1/2017/36 Kłodzko 15,839 Lista 1
102 78 UGKl/1/2017/07 Kłodzko 15,822 Lista 1
103 79 UGKl/1/2017/21 Kłodzko 15,803 Lista 1
104 81 UGKl/1/2017/33 Kłodzko 15,773 Lista 1
105 82 UGKl/1/2017/27 Kłodzko 15,732 Lista 1
106 83 UGKl/1/2017/18 Kłodzko 14,970 Lista 1
107 84 UGKl/1/2017/11 Kłodzko 14,963 Lista 1
108 85 UGKl/1/2017/04 Kłodzko 14,926 Lista 1
109 86 UGKl/1/2017/01 Kłodzko 14,908 Lista 1
110 87 UGKl/1/2017/09 Kłodzko 14,894 Lista 1
111 88 UGKl/1/2017/19 Kłodzko 14,858 Lista 1
112 89 UGKl/1/2017/23 Kłodzko 14,854 Lista 1
113 90 UGKl/1/2017/34 Kłodzko 14,841 Lista 1
114 80 UGKl/1/2017/25 Kłodzko 15,786 Lista 1
115 91 UGKl/1/2017/30 Kłodzko 14,786 Lista 1
116 92 UGKl/1/2017/24 Kłodzko 14,785 Lista 1
117 93 UGKl/1/2017/16 Kłodzko 14,750 Lista 1
118 95 UGKl/1/2017/13 Kłodzko 12,934 Lista 1
119 96 UGKl/1/2017/03 Kłodzko 12,900 Lista 1
120 94 UGKl/1/2017/12 Kłodzko 13,777 Lista 1
121 97 UGKl/1/2017/28 Kłodzko 11,727 Lista 1
122 98 UGKl/1/2017/20 Kłodzko 11,699 Lista 1
123 99 UGKl/1/2017/17 Kłodzko 10,934 Lista 1
125 39  UGK/1/2017/52   Kobierzyce  14,842 Lista 1
126 1  UGK/1/2017/30   Kobierzyce  15,934 Lista 1
127 2  UGK/1/2017/13   Kobierzyce  15,930 Lista 1
128 3  UGK/1/2017/29   Kobierzyce  15,927 Lista 1
129 4  UGK/1/2017/01   Kobierzyce  15,925 Lista 1
130 5  UGK/1/2017/32   Kobierzyce  15,923 Lista 1
131 6  UGK/1/2017/17   Kobierzyce  15,914 Lista 1
132 7  UGK/1/2017/35   Kobierzyce  15,910 Lista 1
133 8  UGK/1/2017/54   Kobierzyce  15,904 Lista 1
134 9  UGK/1/2017/39   Kobierzyce  15,903 Lista 1
135 10  UGK/1/2017/55   Kobierzyce  15,893 Odmowa podpisania umowy
136 11  UGK/1/2017/05   Kobierzyce  15,892 Lista 1
137 12  UGK/1/2017/45   Kobierzyce  15,888 Lista 1
138 13  UGK/1/2017/19   Kobierzyce  15,879 Lista 1
139 14  UGK/1/2017/43   Kobierzyce  15,876 Lista 1
140 15  UGK/1/2017/15   Kobierzyce  15,869 Lista 1
141 16  UGK/1/2017/07   Kobierzyce  15,844 Lista 1
142 17  UGK/1/2017/09   Kobierzyce  15,824 Lista 1
143 18  UGK/1/2017/02   Kobierzyce  15,787 Lista 1
144 19  UGK/1/2017/37   Kobierzyce  15,758 Lista 1
145 20  UGK/1/2017/18   Kobierzyce  15,705 Lista 1
146 21  UGK/1/2017/12   Kobierzyce  15,703 Lista 1
147 22  UGK/1/2017/04   Kobierzyce  15,679 Lista 1
148 23  UGK/1/2017/06   Kobierzyce  15,671 Lista 1
149 24  UGK/1/2017/46   Kobierzyce  15,669 Lista 1
150 25  UGK/1/2017/27   Kobierzyce  15,659 Lista 1
151 26  UGK/1/2017/24   Kobierzyce  15,640 Lista 1
152 27  UGK/1/2017/49   Kobierzyce  15,634 Lista 1
153 28  UGK/1/2017/40   Kobierzyce  15,614 Lista 1
154 29  UGK/1/2017/03   Kobierzyce  15,608 Lista 1
155 30  UGK/1/2017/08   Kobierzyce  14,937 Lista 1
156 31  UGK/1/2017/57   Kobierzyce  14,933 Lista 1
157 32  UGK/1/2017/33   Kobierzyce  14,928 Lista 1
158 33  UGK/1/2017/36   Kobierzyce  14,911 Lista 1
159 34  UGK/1/2017/14   Kobierzyce  14,910 Lista 1
160 35  UGK/1/2017/28   Kobierzyce  14,907 Lista 1
161 36  UGK/1/2017/22   Kobierzyce  14,884 Lista 1
162 37  UGK/1/2017/42   Kobierzyce  14,878 Lista 1
163 38  UGK/1/2017/25   Kobierzyce  14,843 Lista 1
164 40  UGK/1/2017/50   Kobierzyce  14,778 Rezygnacja
165 41  UGK/1/2017/34   Kobierzyce  14,777 Lista 1
166 42  UGK/1/2017/56   Kobierzyce  14,775 Lista 1
167 43  UGK/1/2017/51   Kobierzyce  14,740 Lista 1
168 44  UGK/1/2017/23   Kobierzyce  14,726 Lista 1
169 45  UGK/1/2017/11   Kobierzyce  14,711 Lista 1
170 46  UGK/1/2017/53   Kobierzyce  14,677 Lista 1
171 47  UGK/1/2017/10   Kobierzyce  14,636 Lista 1
172 48  UGK/1/2017/26   Kobierzyce  14,611 Rezygnacja
173 49  UGK/1/2017/47   Kobierzyce  14,611 Lista 1
174 50  UGK/1/2017/20   Kobierzyce  13,934 Lista 1
175 51  UGK/1/2017/21   Kobierzyce  13,683 Lista 1
176 52  UGK/1/2017/31   Kobierzyce  13,678 Lista 1
177 53  UGK/1/2017/41   Kobierzyce  13,000 Lista 1
178 54  UGK/1/2017/48   Kobierzyce  12,725 Lista 1
179 55  UGK/1/2017/38   Kobierzyce  11,877 Lista 1
180 56  UGK/1/2017/16   Kobierzyce  10,884 Rezygnacja
182 1 UGKr/01/2017/14 Krośnice 15,896 Lista 1
183 2 UGKr/01/2017/02 Krośnice 14,980 Lista 1
184 3 UGKr/01/2017/04 Krośnice 14,952 Lista 1
185 4 UGKr/01/2017/09 Krośnice 14,799 Lista 1
186 5 UGKr/01/2017/13 Krośnice 13,848 Lista 1
187 6 UGKr/01/2017/15 Krośnice 13,798 Lista 1
188 7 UGKr/01/2017/07 Krośnice 13,749 Lista 1
189 8 UGKr/01/2017/03 Krośnice 13,725 Lista 1
190 9 UGKr/01/2017/11 Krośnice 12,977 Lista 1
191 10 UGKr/01/2017/12 Krośnice 12,976 Lista 1
192 11 UGKr/01/2017/05 Krośnice 12,961 Lista 1
193 12 UGKr/01/2017/06 Krośnice 12,927 Lista 1
194 13 UGKr/01/2017/08 Krośnice 12,752 Lista 1
195 14 UGKr/01/2017/01 Krośnice 12,000 Lista 1
196 15 UGKr/01/2017/10 Krośnice 10,774 Lista 1
197 1 UGL/1/2017/39 Lubin 16,000 Lista 1
198 2 UGL/1/2017/20 Lubin 15,895 Lista 1
199 3 UGL/1/2017/32 Lubin 15,888 Lista 1
200 4 UGL/1/2017/31 Lubin 15,883 Lista 1
201 5 UGL/1/2017/28 Lubin 15,878 Lista 1
202 6 UGL/1/2017/21 Lubin 15,869 Lista 1
203 8 UGL/1/2017/22 Lubin 15,867 Lista 1
204 9 UGL/1/2017/19 Lubin 15,858 Lista 1
205 10 UGL/1/2017/01 Lubin 15,780 Lista 1
206 11 UGL/1/2017/02 Lubin 15,777 Lista 1
207 12 UGL/1/2017/23 Lubin 15,772 Lista 1
208 13 UGL/1/2017/10 Lubin 15,761 Lista 1
209 14 UGL/1/2017/04 Lubin 15,747 Lista 1
210 15 UGL/1/2017/12 Lubin 15,739 Lista 1
211 16 UGL/1/2017/40 Lubin 15,737 Lista 1
212 17 UGL/1/2017/34 Lubin 15,729 Lista 1
213 18 UGL/1/2017/16 Lubin 15,728 Lista 1
214 19 UGL/1/2017/08 Lubin 15,709 Lista 1
215 20 UGL/1/2017/33 Lubin 15,699 Lista 1
216 21 UGL/1/2017/42 Lubin 15,693 Lista 1
217 22 UGL/1/2017/26 Lubin 15,678 Lista 1
218 23 UGL/1/2017/35 Lubin 14,909 Lista 1
219 24 UGL/1/2017/11 Lubin 14,900 Lista 1
220 25 UGL/1/2017/09 Lubin 14,899 Lista 1
221 26 UGL/1/2017/03 Lubin 14,894 Lista 1
222 27 UGL/1/2017/05 Lubin 14,875 Lista 1
223 28 UGL/1/2017/36 Lubin 14,874 Lista 1
224 29 UGL/1/2017/06 Lubin 14,873 Lista 1
225 30 UGL/1/2017/27 Lubin 14,871 Lista 1
226 7 UGL/1/2017/41 Lubin 15,868 Lista 1
227 31 UGL/1/2017/07 Lubin 14,867 Lista 1
228 32 UGL/1/2017/29 Lubin 13,909 Lista 1
229 33 UGL/1/2017/17 Lubin 13,849 Lista 1
230 34 UGL/1/2017/30 Lubin 13,814 Lista 1
231 35 UGL/1/2017/24 Lubin 13,700 Lista 1
232 36 UGL/1/2017/37 Lubin 12,888 Lista 1
233 37 UGL/1/2017/25 Lubin 12,809 Lista 1
234 38 UGL/1/2017/18 Lubin 11,886 Lista 1
235 39 UGL/1/2017/14 Lubin 11,851 Lista 1
236 40 UGL/1/2017/13 Lubin 11,699 Lista 1
237 41 UGL/1/2017/15 Lubin 11,687 Lista 1
239 1 UMD/01/2017/22 Miejska Dzierżoniów 15,896 Lista 1
240 2 UMD/01/2017/29 Miejska Dzierżoniów 15,841 Lista 1
241 3 UMD/01/2017/23 Miejska Dzierżoniów 15,830 Lista 1
242 4 UMD/01/2017/04 Miejska Dzierżoniów 15,804 Lista 1
243 5 UMD/01/2017/14 Miejska Dzierżoniów 15,784 Lista 1
244 6 UMD/01/2017/13 Miejska Dzierżoniów 15,740 Lista 1
245 7 UMD/01/2017/17 Miejska Dzierżoniów 15,000 Lista 1
246 8 UMD/01/2017/06 Miejska Dzierżoniów 14,960 Rezygnacja
247 9 UMD/01/2017/08 Miejska Dzierżoniów 14,959 Lista 1
248 10 UMD/01/2017/30 Miejska Dzierżoniów 14,934 Lista 1
249 11 UMD/01/2017/19 Miejska Dzierżoniów 14,924 Lista 1
250 12 UMD/01/2017/25 Miejska Dzierżoniów 14,913 Lista 1
251 13 UMD/01/2017/26 Miejska Dzierżoniów 14,904 Lista 1
252 14 UMD/01/2017/20 Miejska Dzierżoniów 14,897 Lista 1
253 15 UMD/01/2017/31 Miejska Dzierżoniów 14,897 Lista 1
254 16 UMD/01/2017/27 Miejska Dzierżoniów 14,888 Lista 1
255 17 UMD/01/2017/28 Miejska Dzierżoniów 14,886 Lista 1
256 18 UMD/01/2017/01 Miejska Dzierżoniów 14,885 Lista 1
257 19 UMD/01/2017/32 Miejska Dzierżoniów 14,882 Lista 1
258 20 UMD/01/2017/15 Miejska Dzierżoniów 14,873 Lista 1
259 21 UMD/01/2017/21 Miejska Dzierżoniów 14,838 Lista 1
260 22 UMD/01/2017/24 Miejska Dzierżoniów 14,806 Lista 1
261 23 UMD/01/2017/02 Miejska Dzierżoniów 14,787 Lista 1
262 24 UMD/01/2017/03 Miejska Dzierżoniów 14,776 Lista 1
263 25 UMD/01/2017/10 Miejska Dzierżoniów 14,755 Lista 1
264 26 UMD/01/2017/12 Miejska Dzierżoniów 14,750 Lista 1
265 27 UMD/01/2017/07 Miejska Dzierżoniów 14,735 Lista 1
266 28 UMD/01/2017/11 Miejska Dzierżoniów 14,720 Lista 1
267 29 UMD/01/2017/09 Miejska Dzierżoniów 14,720 Lista 1
268 30 UMD/01/2017/16 Miejska Dzierżoniów 13,935 Lista 1
269 31 UMD/01/2017/34 Miejska Dzierżoniów 13,745 Lista 1
270 32 UMD/01/2017/05 Miejska Dzierżoniów 11,855 Lista 1
271 33 UMD/01/2017/33 Miejska Dzierżoniów 11,784 Lista 1
272 34 UMD/01/2017/35 Miejska Dzierżoniów 11,764 Lista 1
273 35 UMD/01/2017/18 Miejska Dzierżoniów 11,723 Lista 1
275 1 UMiGM/01/2017/33 Milicz 15,999 Lista 1
276 2 UMiGM/01/2017/01 Milicz 15,988 Lista 1
277 3 UMiGM/01/2017/02 Milicz 15,986 Lista 1
278 4 UMiGM/01/2017/03 Milicz 15,985 Lista 1
279 5 UMiGM/01/2017/38 Milicz 15,982 Lista 1
280 6 UMiGM/01/2017/04 Milicz 15,976 Lista 1
281 7 UMiGM/01/2017/05 Milicz 15,971 Lista 1
282 8 UMiGM/01/2017/06 Milicz 15,952 Lista 1
283 9 UMiGM/01/2017/39 Milicz 15,902 Lista 1
284 10 UMiGM/01/2017/07 Milicz 15,856 Lista 1
285 11 UMiGM/01/2017/08 Milicz 15,816 Lista 1
286 12 UMiGM/01/2017/09 Milicz 15,797 Lista 1
287 13 UMiGM/01/2017/10 Milicz 14,999 Lista 1
288 14 UMiGM/01/2017/11 Milicz 14,992 Lista 1
289 15 UMiGM/01/2017/12 Milicz 14,935 Lista 1
290 17 UMiGM/01/2017/13 Milicz 14,886 Lista 1
291 18 UMiGM/01/2017/15 Milicz 14,824 Lista 1
292 19 UMiGM/01/2017/36 Milicz 14,766 Lista 1
293 21 UMiGM/01/2017/16 Milicz 14,742 Lista 1
294 22 UMiGM/01/2017/17 Milicz 14,741 Lista 1
295 23 UMiGM/01/2017/18 Milicz 14,740 Lista 1
296 24 UMiGM/01/2017/19 Milicz 14,737 Lista 1
297 25 UMiGM/01/2017/43 Milicz 14,733 Lista 1
298 26 UMiGM/01/2017/42 Milicz 14,000 Lista 1
299 27 UMiGM/01/2017/20 Milicz 13,977 Lista 1
300 28 UMiGM/01/2017/21 Milicz 13,915 Lista 1
301 16 UMiGM/01/2017/14 Milicz 14,914 Lista 1
302 20 UMiGM/01/2017/22 Milicz 14,748 Lista 1
303 29 UMiGM/01/2017/40 Milicz 12,973 Lista 1
304 30 UMiGM/01/2017/23 Milicz 12,955 Lista 1
305 31 UMiGM/01/2017/24 Milicz 12,953 Lista 1
306 32 UMiGM/01/2017/25 Milicz 12,940 Lista 1
307 33 UMiGM/01/2017/26 Milicz 12,936 Lista 1
308 35 UMiGM/01/2017/29 Milicz 12,916 Lista 1
309 36 UMiGM/01/2017/37 Milicz 12,874 Odmowa podpisania umowy
310 37 UMiGM/01/2017/30 Milicz 12,863 Lista 1
311 38 UMiGM/01/2017/31 Milicz 12,805 Odmowa podpisania umowy
312 34 UMiGM/01/2017/28 Milicz 12,918 Lista 1
313 39 UMiGM/01/2017/41 Milicz 11,861 Lista 1
314 40 UMiGM/01/2017/35 Milicz 11,859 Lista 1
315 41 UMiGM/01/2017/32 Milicz 8,895 Lista 1
316 42 UMiGM/01/2017/27 Milicz 0,000 Rezygnacja
318 1 UMiGP/01/2017/19 Pieszyce 15,949 Lista 1
319 2 UMiGP/01/2017/25 Pieszyce 15,944 Lista 1
320 3 UMiGP/01/2017/12 Pieszyce 15,838 Lista 1
321 4 UMiGP/01/2017/28 Pieszyce 15,800 Lista 1
322 5 UMiGP/01/2017/04 Pieszyce 15,000 Lista 1
323 6 UMiGP/01/2017/17 Pieszyce 14,978 Lista 1
324 7 UMiGP/01/2017/29 Pieszyce 14,972 Lista 1
325 8 UMiGP/01/2017/02 Pieszyce 14,966 Lista 1
326 9 UMiGP/01/2017/13 Pieszyce 14,927 Lista 1
327 10 UMiGP/01/2017/15 Pieszyce 14,927 Lista 1
328 11 UMiGP/01/2017/22 Pieszyce 14,915 Lista 1
329 12 UMiGP/01/2017/27 Pieszyce 14,907 Lista 1
330 13 UMiGP/01/2017/16 Pieszyce 14,881 Lista 1
331 14 UMiGP/01/2017/18 Pieszyce 14,879 Lista 1
332 15 UMiGP/01/2017/09 Pieszyce 14,847 Lista 1
333 16 UMiGP/01/2017/20 Pieszyce 14,843 Lista 1
334 17 UMiGP/01/2017/01 Pieszyce 14,811 Lista 1
335 18 UMiGP/01/2017/07 Pieszyce 14,807 Lista 1
336 19 UMiGP/01/2017/21 Pieszyce 14,796 Lista 1
337 20 UMiGP/01/2017/10 Pieszyce 14,785 Lista 1
338 21 UMiGP/01/2017/24 Pieszyce 14,779 Lista 1
339 22 UMiGP/01/2017/33 Pieszyce 14,778 Lista 1
340 23 UMiGP/01/2017/34 Pieszyce 14,744 Lista 1
341 24 UMiGP/01/2017/32 Pieszyce 14,740 Lista 1
342 25 UMiGP/01/2017/31 Pieszyce 13,955 Lista 1
343 26 UMiGP/01/2017/26 Pieszyce 13,951 Lista 1
344 27 UMiGP/01/2017/06 Pieszyce 13,905 Lista 1
345 28 UMiGP/01/2017/03 Pieszyce 13,851 Lista 1
346 29 UMiGP/01/2017/05 Pieszyce 12,966 Lista 1
347 30 UMiGP/01/2017/14 Pieszyce 12,949 Lista 1
348 31 UMiGP/01/2017/11 Pieszyce 12,766 Lista 1
349 32 UMiGP/01/2017/30 Pieszyce 11,961 Lista 1
350 33 UMiGP/01/2017/23 Pieszyce 11,844 Lista 1
351 34 UMiGP/01/2017/08 Pieszyce 11,773 Lista 1
352 1 UMS/01/2017/36 Siechnice 16,000 Lista 1
353 2 UMS/01/2017/18 Siechnice 15,997 Lista 1
354 3 UMS/01/2017/04 Siechnice 15,975 Lista 1
355 4 UMS/01/2017/16 Siechnice 15,965 Lista 1
356 5 UMS/01/2017/12 Siechnice 15,937 Lista 1
357 6 UMS/01/2017/02 Siechnice 15,924 Lista 1
358 7 UMS/01/2017/30 Siechnice 15,896 Lista 1
359 8 UMS/01/2017/09 Siechnice 15,869 Lista 1
360 9 UMS/01/2017/31 Siechnice 15,851 Lista 1
361 10 UMS/01/2017/01 Siechnice 15,830 Lista 1
362 11 UMS/01/2017/46 Siechnice 15,829 Lista 1
363 12 UMS/01/2017/03 Siechnice 15,802 Rezygnacja
364 13 UMS/01/2017/10 Siechnice 15,796 Lista 1
365 14 UMS/01/2017/45 Siechnice 15,791 Lista 1
366 15 UMS/01/2017/41 Siechnice 15,790 Lista 1
367 16 UMS/01/2017/11 Siechnice 15,785 Lista 1
368 17 UMS/01/2017/38 Siechnice 15,785 Lista 1
369 18 UMS/01/2017/07 Siechnice 15,778 Lista 1
370 19 UMS/01/2017/19 Siechnice 15,764 Lista 1
371 20 UMS/01/2017/43 Siechnice 15,748 Lista 1
372 21 UMS/01/2017/14 Siechnice 15,736 Lista 1
373 23 UMS/01/2017/05 Siechnice 14,972 Lista 1
374 24 UMS/01/2017/49 Siechnice 14,963 Lista 1
375 25 UMS/01/2017/26 Siechnice 14,950 Lista 1
376 26 UMS/01/2017/48 Siechnice 14,938 Lista 1
377 27 UMS/01/2017/42 Siechnice 14,937 Lista 1
378 28 UMS/01/2017/34 Siechnice 14,907 Lista 1
379 29 UMS/01/2017/08 Siechnice 14,907 Lista 1
380 30 UMS/01/2017/23 Siechnice 14,904 Lista 1
381 31 UMS/01/2017/35 Siechnice 14,901 Lista 1
382 32 UMS/01/2017/27 Siechnice 14,901 Lista 1
383 33 UMS/01/2017/44 Siechnice 14,898 Lista 1
384 34 UMS/01/2017/15 Siechnice 14,880 Lista 1
385 35 UMS/01/2017/37 Siechnice 14,872 Lista 1
386 36 UMS/01/2017/13 Siechnice 14,866 Lista 1
387 37 UMS/01/2017/06 Siechnice 14,854 Lista 1
388 38 UMS/01/2017/47 Siechnice 14,846 Lista 1
389 39 UMS/01/2017/40 Siechnice 14,837 Lista 1
390 40 UMS/01/2017/20 Siechnice 14,809 Lista 1
391 41 UMS/01/2017/28 Siechnice 14,785 Lista 1
392 42 UMS/01/2017/32 Siechnice 14,757 Lista 1
393 22 UMS/01/2017/39 Siechnice 15,690 Lista 1
394 43 UMS/01/2017/29 Siechnice 14,663 Lista 1
395 44 UMS/01/2017/17 Siechnice 13,984 Lista 1
396 45 UMS/01/2017/50 Siechnice 13,956 Lista 1
397 46 UMS/01/2017/33 Siechnice 13,849 Lista 2
398 47 UMS/01/2017/21 Siechnice 13,751 Lista 2
399 48 UMS/01/2017/25 Siechnice 12,808 Lista 2
400 49 UMS/01/2017/22 Siechnice 11,939 Lista 2
401 50 UMS/01/2017/24 Siechnice 11,818 Lista 2
402 1 UMiGT/01/2017/23 Twardogóra 15,993 Lista 1
403 2 UMiGT/01/2017/27 Twardogóra 15,915 Lista 1
404 3 UMiGT/01/2017/29 Twardogóra 15,903 Lista 1
405 5 UMiGT/01/2017/10 Twardogóra 15,840 Lista 1
406 6 UMiGT/01/2017/17 Twardogóra 15,835 Lista 1
407 7 UMiGT/01/2017/22 Twardogóra 15,772 Lista 1
408 8 UMiGT/01/2017/15 Twardogóra 15,753 Lista 1
409 9 UMiGT/01/2017/14 Twardogóra 15,741 Lista 1
410 10 UMiGT/01/2017/01 Twardogóra 15,727 Lista 1
411 11 UMiGT/01/2017/08 Twardogóra 15,000 Lista 1
412 12 UMiGT/01/2017/30 Twardogóra 14,983 Lista 1
413 13 UMiGT/01/2017/26 Twardogóra 14,947 Lista 1
414 14 UMiGT/01/2017/32 Twardogóra 14,927 Lista 1
415 15 UMiGT/01/2017/34 Twardogóra 14,907 Lista 1
416 16 UMiGT/01/2017/24 Twardogóra 14,900 Lista 1
417 4 UMiGT/01/2017/03 Twardogóra 15,886 Lista 1
418 17 UMiGT/01/2017/35 Twardogóra 14,866 Lista 1
419 18 UMiGT/01/2017/09 Twardogóra 14,857 Lista 1
420 19 UMiGT/01/2017/31 Twardogóra 14,854 Lista 1
421 20 UMiGT/01/2017/33 Twardogóra 14,789 Lista 1
422 21 UMiGT/01/2017/28 Twardogóra 14,749 Lista 1
423 22 UMiGT/01/2017/25 Twardogóra 13,964 Lista 1
424 23 UMiGT/01/2017/04 Twardogóra 13,904 Lista 1
425 24 UMiGT/01/2017/20 Twardogóra 13,808 Lista 1
426 26 UMiGT/01/2017/05 Twardogóra 12,963 Lista 1
427 27 UMiGT/01/2017/13 Twardogóra 12,940 Lista 1
428 28 UMiGT/01/2017/36 Twardogóra 12,882 Lista 1
429 30 UMiGT/01/2017/16 Twardogóra 12,832 Lista 1
430 31 UMiGT/01/2017/07 Twardogóra 12,805 Lista 1
431 25 UMiGT/01/2017/02 Twardogóra 12,984 Lista 1
432 32 UMiGT/01/2017/19 Twardogóra 11,955 Lista 1
433 33 UMiGT/01/2017/21 Twardogóra 11,953 Lista 1
434 34 UMiGT/01/2017/12 Twardogóra 11,884 Lista 1
435 29 UMiGT/01/2017/18 Twardogóra 12,877 Lista 1
436 35 UMiGT/01/2017/11 Twardogóra 11,793 Lista 1
437 36 UMiGT/01/2017/06 Twardogóra 10,771 Lista 1
438 1 UGD/01/2017/40 Wiejska Dzierżoniów 15,978 Lista 1
439 2 UGD/01/2017/28 Wiejska Dzierżoniów 15,950 Lista 1
440 3 UGD/01/2017/08 Wiejska Dzierżoniów 15,936 Lista 1
441 4 UGD/01/2017/07 Wiejska Dzierżoniów 15,923 Lista 1
442 5 UGD/01/2017/23 Wiejska Dzierżoniów 15,902 Lista 1
443 6 UGD/01/2017/17 Wiejska Dzierżoniów 15,892 Lista 1
444 7 UGD/01/2017/01 Wiejska Dzierżoniów 15,885 Rezygnacja
445 8 UGD/01/2017/38 Wiejska Dzierżoniów 15,869 Rezygnacja
446 9 UGD/01/2017/09 Wiejska Dzierżoniów 15,767 Lista 1
447 10 UGD/01/2017/11 Wiejska Dzierżoniów 14,984 Lista 1
448 11 UGD/01/2017/15 Wiejska Dzierżoniów 14,981 Lista 1
449 12 UGD/01/2017/26 Wiejska Dzierżoniów 14,949 Lista 1
450 13 UGD/01/2017/02 Wiejska Dzierżoniów 14,941 Lista 1
451 14 UGD/01/2017/31 Wiejska Dzierżoniów 14,940 Lista 1
452 15 UGD/01/2017/03 Wiejska Dzierżoniów 14,934 Lista 1
453 16 UGD/01/2017/12 Wiejska Dzierżoniów 14,901 Lista 1
454 17 UGD/01/2017/06 Wiejska Dzierżoniów 14,893 Lista 1
455 18 UGD/01/2017/22 Wiejska Dzierżoniów 14,888 Lista 1
456 19 UGD/01/2017/04 Wiejska Dzierżoniów 14,882 Lista 1
457 20 UGD/01/2017/13 Wiejska Dzierżoniów 14,878 Lista 1
458 21 UGD/01/2017/29 Wiejska Dzierżoniów 14,864 Lista 1
459 22 UGD/01/2017/30 Wiejska Dzierżoniów 14,853 Lista 1
460 23 UGD/01/2017/14 Wiejska Dzierżoniów 14,846 Lista 1
461 24 UGD/01/2017/43 Wiejska Dzierżoniów 14,827 Lista 1
462 25 UGD/01/2017/24 Wiejska Dzierżoniów 14,823 Lista 1
463 26 UGD/01/2017/41 Wiejska Dzierżoniów 14,814 Lista 1
464 27 UGD/01/2017/20 Wiejska Dzierżoniów 14,799 Lista 1
465 28 UGD/01/2017/21 Wiejska Dzierżoniów 14,763 Lista 1
466 29 UGD/01/2017/16 Wiejska Dzierżoniów 14,747 Rezygnacja
467 30 UGD/01/2017/35 Wiejska Dzierżoniów 14,726 Lista 1
468 31 UGD/01/2017/46 Wiejska Dzierżoniów 14,000 Rezygnacja
469 32 UGD/01/2017/34 Wiejska Dzierżoniów 13,933 Lista 1
470 33 UGD/01/2017/18 Wiejska Dzierżoniów 13,930 Lista 1
471 34 UGD/01/2017/32 Wiejska Dzierżoniów 13,920 Lista 1
472 35 UGD/01/2017/25 Wiejska Dzierżoniów 13,904 Lista 1
473 36 UGD/01/2017/19 Wiejska Dzierżoniów 13,877 Lista 1
474 37 UGD/01/2017/45 Wiejska Dzierżoniów 13,872 Lista 1
475 38 UGD/01/2017/44 Wiejska Dzierżoniów 13,823 Lista 1
476 39 UGD/01/2017/10 Wiejska Dzierżoniów 13,762 Lista 1
477 40 UGD/01/2017/47 Wiejska Dzierżoniów 13,718 Lista 1
478 41 UGD/01/2017/05 Wiejska Dzierżoniów 12,999 Lista 1
479 42 UGD/01/2017/27 Wiejska Dzierżoniów 12,840 Lista 1
480 43 UGD/01/2017/36 Wiejska Dzierżoniów 12,758 Lista 1
481 44 UGD/01/2017/33 Wiejska Dzierżoniów 12,729 Lista 1
482 45 UGD/01/2017/42 Wiejska Dzierżoniów 11,928 Lista 2
483 46 UGD/01/2017/39 Wiejska Dzierżoniów 11,782 Lista 2
485 1 UMŻm/01/2017/21 Żmigród 15,980 Lista 1
486 2 UMŻm/01/2017/02 Żmigród 15,943 Lista 1
487 3 UMŻm/01/2017/22 Żmigród 15,790 Rezygnacja
488 4 UMŻm/01/2017/03 Żmigród 15,760 Lista 1
489 5 UMŻm/01/2017/14 Żmigród 14,959 Lista 1
490 6 UMŻm/01/2017/23 Żmigród 14,793 Lista 1
491 7 UMŻm/01/2017/04 Żmigród 14,783 Lista 1
492 8 UMŻm/01/2017/28 Żmigród 13,959 Lista 1
493 9 UMŻm/01/2017/15 Żmigród 13,953 Lista 1
494 10 UMŻm/01/2017/01 Żmigród 13,941 Lista 1
495 11 UMŻm/01/2017/29 Żmigród 13,933 Lista 1
496 12 UMŻm/01/2017/31 Żmigród 12,985 Lista 1
497 13 UMŻm/01/2017/05 Żmigród 12,943 Lista 1
498 14 UMŻm/01/2017/06 Żmigród 13,850 Lista 1
499 15 UMŻm/01/2017/25 Żmigród 11,936 Lista 1
500 16 UMŻm/01/2017/16 Żmigród 11,894 Lista 1
501 17 UMŻm/01/2017/08 Żmigród 11,845 Lista 1
502 18 UMŻm/01/2017/17 Żmigród 11,806 Lista 1
503 19 UMŻm/01/2017/09 Żmigród 10,964 Lista 1
504 20 UMŻm/01/2017/35 Żmigród 10,931 Lista 1
505 21 UMŻm/01/2017/10 Żmigród 10,868 Lista 1
506 22 UMŻm/01/2017/18 Żmigród 10,854 Lista 1
507 23 UMŻm/01/2017/26 Żmigród 10,850 Lista 1
508 24 UMŻm/01/2017/32 Żmigród 10,739 Lista 1
509 25 UMŻm/01/2017/30 Żmigród 9,857 Lista 1
510 26 UMŻm/01/2017/33 Żmigród 9,841 Lista 1
511 27 UMŻm/01/2017/19 Żmigród 9,835 Lista 1
512 28 UMŻm/01/2017/34 Żmigród 9,722 Lista 1
513 29 UMŻm/01/2017/11 Żmigród 8,899 Lista 1
514 30 UMŻm/01/2017/12 Żmigród 7,905 Lista 1
515 31 UMŻm/01/2017/36 Żmigród 7,874 Lista 1
516 32 UMŻm/01/2017/24 Żmigród 7,818 Lista 1
517 33 UMŻm/01/2017/13 Żmigród 7,781 Lista 1
518 34 UMŻm/01/2017/20 Żmigród 7,772 Lista 1
519 36 UMŻm/01/2017/27 Żmigród 5,913 Lista 1
520 35 UMŻm/01/2017/07 Żmigród 6,000 Rezygnacja
521 1 UMŻr/01/2017/46 Żórawina 15,971 Lista 1
522 2 UMŻr/01/2017/12 Żórawina 15,966 Lista 1
523 3 UMŻr/01/2017/16 Żórawina 15,956 Lista 1
524 4 UMŻr/01/2017/07 Żórawina 15,952 Lista 1
525 5 UMŻr/01/2017/18 Żórawina 15,948 Lista 1
526 6 UMŻr/01/2017/22 Żórawina 15,944 Lista 1
527 7 UMŻr/01/2017/25 Żórawina 15,943 Lista 1
528 8 UMŻr/01/2017/38 Żórawina 15,939 Lista 1
529 9 UMŻr/01/2017/08 Żórawina 15,933 Lista 1
530 10 UMŻr/01/2017/27 Żórawina 15,932 Lista 1
531 11 UMŻr/01/2017/14 Żórawina 15,892 Lista 1
532 12 UMŻr/01/2017/17 Żórawina 15,885 Lista 1
533 13 UMŻr/01/2017/47 Żórawina 15,873 Lista 1
534 14 UMŻr/01/2017/48 Żórawina 15,864 Lista 1
535 15 UMŻr/01/2017/15 Żórawina 15,862 Lista 1
536 16 UMŻr/01/2017/31 Żórawina 15,844 Lista 1
537 18 UMŻr/01/2017/35 Żórawina 15,787 Lista 1
538 19 UMŻr/01/2017/32 Żórawina 15,779 Lista 1
539 20 UMŻr/01/2017/23 Żórawina 15,738 Lista 1
540 21 UMŻr/01/2017/09 Żórawina 15,726 Lista 1
541 22 UMŻr/01/2017/11 Żórawina 14,987 Lista 1
542 23 UMŻr/01/2017/43 Żórawina 14,968 Lista 1
543 24 UMŻr/01/2017/03 Żórawina 14,968 Lista 1
544 25 UMŻr/01/2017/41 Żórawina 14,967 Lista 1
545 26 UMŻr/01/2017/02 Żórawina 14,956 Lista 1
546 27 UMŻr/01/2017/13 Żórawina 14,948 Lista 1
547 28 UMŻr/01/2017/36 Żórawina 14,947 Lista 1
548 29 UMŻr/01/2017/30 Żórawina 14,946 Lista 1
549 30 UMŻr/01/2017/42 Żórawina 14,945 Lista 1
550 31 UMŻr/01/2017/39 Żórawina 14,923 Lista 1
551 32 UMŻr/01/2017/05 Żórawina 14,911 Lista 1
552 33 UMŻr/01/2017/24 Żórawina 14,898 Lista 1
553 34 UMŻr/01/2017/28 Żórawina 14,891 Lista 1
554 35 UMŻr/01/2017/01 Żórawina 14,887 Lista 1
555 36 UMŻr/01/2017/33 Żórawina 14,851 Lista 1
556 37 UMŻr/01/2017/10 Żórawina 14,822 Lista 1
557 17 UMŻr/01/2017/34 Żórawina 15,819 Lista 1
558 38 UMŻr/01/2017/04 Żórawina 14,814 Lista 1
559 39 UMŻr/01/2017/29 Żórawina 14,812 Rezygnacja
560 40 UMŻr/01/2017/44 Żórawina 14,802 Rezygnacja
561 41 UMŻr/01/2017/26 Żórawina 14,775 Lista 1
562 42 UMŻr/01/2017/19 Żórawina 14,734 Lista 1
563 43 UMŻr/01/2017/40 Żórawina 13,985 Lista 1
564 44 UMŻr/01/2017/20 Żórawina 13,936 Lista 1
565 45 UMŻr/01/2017/50 Żórawina 13,866 Lista 1
566 46 UMŻr/01/2017/06 Żórawina 13,854 Lista 1
567 47 UMŻr/01/2017/37 Żórawina 12,848 Lista 1
568 48 UMŻr/01/2017/21 Żórawina 12,764 Lista 1
569 49 UMŻr/01/2017/51 Żórawina 12,000 Lista 1
570 50 UMŻr/01/2017/45 Żórawina 11,896 Lista 1