tel. 74 645 01 31

Wyniki oceny merytorycznej


Po ocenie powstały dwie listy Grantobiorców. Lista rankingowa została ułożona dla każdej gminy osobno (tzn. listy dla każdej gminy są osobne)
Lista nr 1 – Grantobiorcy, którym przyznano grant i szykowane są umowy o grant.
Lista nr 2 rezerwowa – Grantobiorcy, dla których nie wystarczyło środków na udzielenie grantów, a którzy zdobyli najmniej punktów w danej gminie.

UWAGA! Do każdego Grantobiorcy, który został wpisany na Listę nr 1 zostanie wysłana informacja mailowa o następującej treści:

 „Szanowni Państwo,
    Miło jest nam poinformować, iż Państwa wniosek spełnił wszystkie kryteria ocen formalnej oraz merytorycznej. Został on zarekomendowany do przyznania grantu. W związku z tym rozpoczyna się etap procedury podpisania Umowy o powierzenie Grantu.

Przypominamy, że w dniu podpisania umowy, w celu jej zabezpieczenia, niezbędne jest podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Sposób zabezpieczenia prawidłowości realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym w formie weksla in blanco dla wnioskodawców nie będącymi podmiotami publicznymi (w tym JST*) jest obecnie jedyną formą zabezpieczenia przy projektach unijnych. Szerszych informacji o sposobie podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową udzielimy Państwu w osobnej  wiadomości, który zostanie wkrótce do Państwa wysłana.

W związku z faktem, iż  przewidziane środki na udzielenie grantów nie wystarczą dla wszystkich Grantobiorców, którzy złożyli wnioski i pozytywnie przeszli wszystkie etapy oceny, niezbędne jest, by do dnia ……… r. Grantobiorcy wysłali do nas e-mailem zwrotnym z deklaracją potwierdzającą dalsze uczestnictwo w projekcie.

 

Treść e-maila potwierdzającego dalsze uczestnictwo:
„POTWIERDZAM”,
lub w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wiadomość o treści:

„REZYGNUJĘ”.
Brak odpowiedzi do dnia ………….. r. będzie równoznaczny z rezygnacją udziału w projekcie.

Ponadto,
w związku z Państwa oświadczeniem we wniosku o grant o przystąpieniu do ścieżki grupowej przy wyłanianiu wykonawcy, należy wydrukować i przesłać podpisane pełnomocnictwo (w załączeniu) do ……………. r. (liczy się data wpływu lub data stempla pocztowego).

 Adres, na jaki należy wysłać pełnomocnictwo:
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość,
ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica.
 

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam Państwu także pismo z decyzją o przyznaniu grantu wraz z listą dokumentów koniecznych do złożenia przed podpisaniem umowy. Dokumenty te należy przesłać na ww. adres w terminie 14 dni o dnia otrzymania niniejszego maila.

*JST – Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Nr wniosku

Gmina

Liczba punktów

Lista, na którą został wpisany dany Grantobiorca

Gmina Bolesławiec

UMB/01/2017/01

Bolesławiec

16,000

Lista nr 1

UMB/01/2017/22

Bolesławiec

15,956

Lista nr 1

UMB/01/2017/23

Bolesławiec

15,936

Lista nr 1

UMB/01/2017/18

Bolesławiec

15,913

Lista nr 1

UMB/01/2017/08

Bolesławiec

14,979

Lista nr 1

UMB/01/2017/12

Bolesławiec

14,931

Lista nr 1

UMB/01/2017/05

Bolesławiec

14,926

Lista nr 1

UMB/01/2017/15

Bolesławiec

14,914

Lista nr 1

UMB/01/2017/19

Bolesławiec

14,891

Lista nr 1

UMB/01/2017/03

Bolesławiec

14,885

Lista nr 1

UMB/01/2017/14

Bolesławiec

14,764

Lista nr 1

UMB/01/2017/21

Bolesławiec

13,884

Lista nr 1

UMB/01/2017/09

Bolesławiec

13,750

Lista nr 1

UMB/01/2017/13

Bolesławiec

13,717

Lista nr 1

UMB/01/2017/10

Bolesławiec

12,875

Lista nr 1

UMB/01/2017/17

Bolesławiec

11,924

Lista nr 1

UMB/01/2017/07

Bolesławiec

11,914

Lista nr 1

UMB/01/2017/16

Bolesławiec

11,893

Lista nr 1

UMB/01/2017/20

Bolesławiec

11,893

Lista nr 1

UMB/01/2017/02

Bolesławiec

11,864

Lista nr 1

UMB/01/2017/06

Bolesławiec

11,780

Lista nr 1

UMB/01/2017/11

Bolesławiec

10,898

Lista nr 1

UMB/01/2017/24

Bolesławiec

10,753

Lista nr 1

Gmina Kąty Wrocławskie

UMiGKWr/1/2017/14

Kąty Wrocławskie

16,000

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/15

Kąty Wrocławskie

15,994

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/17

Kąty Wrocławskie

15,994

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/52

Kąty Wrocławskie

15,983

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/24

Kąty Wrocławskie

15,976

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/50

Kąty Wrocławskie

15,976

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/42

Kąty Wrocławskie

15,952

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/12

Kąty Wrocławskie

15,930

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/39

Kąty Wrocławskie

15,920

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/38

Kąty Wrocławskie

15,918

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/31

Kąty Wrocławskie

15,907

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/20

Kąty Wrocławskie

15,899

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/22

Kąty Wrocławskie

15,895

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/03

Kąty Wrocławskie

15,891

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/09

Kąty Wrocławskie

15,890

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/06

Kąty Wrocławskie

15,885

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/34

Kąty Wrocławskie

15,876

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/63

Kąty Wrocławskie

15,872

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/46

Kąty Wrocławskie

15,861

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/30

Kąty Wrocławskie

15,858

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/40

Kąty Wrocławskie

15,853

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/08

Kąty Wrocławskie

15,845

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/11

Kąty Wrocławskie

15,837

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/44

Kąty Wrocławskie

15,832

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/23

Kąty Wrocławskie

15,825

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/57

Kąty Wrocławskie

15,823

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/16

Kąty Wrocławskie

15,782

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/21

Kąty Wrocławskie

15,770

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/19

Kąty Wrocławskie

15,755

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/37

Kąty Wrocławskie

15,741

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/56

Kąty Wrocławskie

15,741

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/49

Kąty Wrocławskie

14,978

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/53

Kąty Wrocławskie

14,966

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/32

Kąty Wrocławskie

14,942

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/10

Kąty Wrocławskie

14,936

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/55

Kąty Wrocławskie

14,936

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/33

Kąty Wrocławskie

14,935

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/59

Kąty Wrocławskie

14,931

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/35

Kąty Wrocławskie

14,920

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/02

Kąty Wrocławskie

14,917

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/05

Kąty Wrocławskie

14,915

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/64

Kąty Wrocławskie

14,906

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/18

Kąty Wrocławskie

14,899

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/28

Kąty Wrocławskie

14,884

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/48

Kąty Wrocławskie

14,878

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/45

Kąty Wrocławskie

14,874

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/13

Kąty Wrocławskie

14,848

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/43

Kąty Wrocławskie

14,838

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/25

Kąty Wrocławskie

14,834

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/62

Kąty Wrocławskie

14,830

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/04

Kąty Wrocławskie

14,816

Lista nr 1

UMiGKWr/1/2017/26

Kąty Wrocławskie

14,792

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/51

Kąty Wrocławskie

14,787

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/58

Kąty Wrocławskie

14,744

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/27

Kąty Wrocławskie

14,720

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/41

Kąty Wrocławskie

14,708

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/60

Kąty Wrocławskie

14,701

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/61

Kąty Wrocławskie

13,927

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/54

Kąty Wrocławskie

13,841

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/29

Kąty Wrocławskie

13,782

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/07

Kąty Wrocławskie

12,866

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/47

Kąty Wrocławskie

11,762

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/36

Kąty Wrocławskie

11,697

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGKWr/1/2017/01

Kąty Wrocławskie

10,679

Lista nr 2 – rezerwowa

Gmina Kłodzko

UGKl/1/2017/32

Kłodzko

16,000

Lista nr 1

UGKl/1/2017/29

Kłodzko

15,966

Lista nr 1

UGKl/1/2017/15

Kłodzko

15,964

Lista nr 1

UGKl/1/2017/02

Kłodzko

15,960

Lista nr 1

UGKl/1/2017/05

Kłodzko

15,925

Lista nr 1

UGKl/1/2017/22

Kłodzko

15,911

Lista nr 1

UGKl/1/2017/26

Kłodzko

15,908

Lista nr 1

UGKl/1/2017/10

Kłodzko

15,898

Lista nr 1

UGKl/1/2017/08

Kłodzko

15,855

Lista nr 1

UGKl/1/2017/06

Kłodzko

15,853

Lista nr 1

UGKl/1/2017/14

Kłodzko

15,853

Lista nr 1

UGKl/1/2017/31

Kłodzko

15,847

Lista nr 1

UGKl/1/2017/36

Kłodzko

15,839

Lista nr 1

UGKl/1/2017/07

Kłodzko

15,822

Lista nr 1

UGKl/1/2017/21

Kłodzko

15,803

Lista nr 1

UGKl/1/2017/25

Kłodzko

15,786

Lista nr 1

UGKl/1/2017/33

Kłodzko

15,773

Lista nr 1

UGKl/1/2017/27

Kłodzko

15,732

Lista nr 1

UGKl/1/2017/18

Kłodzko

14,970

Lista nr 1

UGKl/1/2017/11

Kłodzko

14,963

Lista nr 1

UGKl/1/2017/04

Kłodzko

14,926

Lista nr 1

UGKl/1/2017/01

Kłodzko

14,908

Lista nr 1

UGKl/1/2017/09

Kłodzko

14,894

Lista nr 1

UGKl/1/2017/19

Kłodzko

14,858

Lista nr 1

UGKl/1/2017/23

Kłodzko

14,854

Lista nr 1

UGKl/1/2017/34

Kłodzko

14,841

Lista nr 1

UGKl/1/2017/30

Kłodzko

14,786

Lista nr 1

UGKl/1/2017/24

Kłodzko

14,785

Lista nr 1

UGKl/1/2017/16

Kłodzko

14,750

Lista nr 1

UGKl/1/2017/12

Kłodzko

13,777

Lista nr 1

UGKl/1/2017/13

Kłodzko

12,934

Lista nr 1

UGKl/1/2017/03

Kłodzko

12,900

Lista nr 1

UGKl/1/2017/28

Kłodzko

11,727

Lista nr 1

UGKl/1/2017/20

Kłodzko

11,699

Lista nr 2 – rezerwowa

UGKl/1/2017/17

Kłodzko

10,934

Lista nr 2 – rezerwowa

Gmina Kobierzyce

 UGK/1/2017/52

 Kobierzyce

15,938

Lista nr 1

 UGK/1/2017/30

 Kobierzyce

15,934

Lista nr 1

 UGK/1/2017/13

 Kobierzyce

15,930

Lista nr 1

 UGK/1/2017/29

 Kobierzyce

15,927

Lista nr 1

 UGK/1/2017/01

 Kobierzyce

15,925

Lista nr 1

 UGK/1/2017/32

 Kobierzyce

15,923

Lista nr 1

 UGK/1/2017/17

 Kobierzyce

15,914

Lista nr 1

 UGK/1/2017/35

 Kobierzyce

15,910

Lista nr 1

 UGK/1/2017/54

 Kobierzyce

15,904

Lista nr 1

 UGK/1/2017/39

 Kobierzyce

15,903

Lista nr 1

 UGK/1/2017/55

 Kobierzyce

15,893

Lista nr 1

 UGK/1/2017/05

 Kobierzyce

15,892

Lista nr 1

 UGK/1/2017/45

 Kobierzyce

15,888

Lista nr 1

 UGK/1/2017/19

 Kobierzyce

15,879

Lista nr 1

 UGK/1/2017/43

 Kobierzyce

15,876

Lista nr 1

 UGK/1/2017/15

 Kobierzyce

15,869

Lista nr 1

 UGK/1/2017/07

 Kobierzyce

15,844

Lista nr 1

 UGK/1/2017/09

 Kobierzyce

15,824

Lista nr 1

 UGK/1/2017/02

 Kobierzyce

15,787

Lista nr 1

 UGK/1/2017/37

 Kobierzyce

15,758

Lista nr 1

 UGK/1/2017/18

 Kobierzyce

15,705

Lista nr 1

 UGK/1/2017/12

 Kobierzyce

15,703

Lista nr 1

 UGK/1/2017/04

 Kobierzyce

15,679

Lista nr 1

 UGK/1/2017/06

 Kobierzyce

15,671

Lista nr 1

 UGK/1/2017/46

 Kobierzyce

15,669

Lista nr 1

 UGK/1/2017/27

 Kobierzyce

15,659

Lista nr 1

 UGK/1/2017/24

 Kobierzyce

15,640

Lista nr 1

 UGK/1/2017/49

 Kobierzyce

15,634

Lista nr 1

 UGK/1/2017/40

 Kobierzyce

15,614

Lista nr 1

 UGK/1/2017/03

 Kobierzyce

15,608

Lista nr 1

 UGK/1/2017/08

 Kobierzyce

14,937

Lista nr 1

 UGK/1/2017/57

 Kobierzyce

             14,933 zł

Lista nr 1

 UGK/1/2017/33

 Kobierzyce

14,928

Lista nr 1

 UGK/1/2017/36

 Kobierzyce

14,911

Lista nr 1

 UGK/1/2017/14

 Kobierzyce

14,910

Lista nr 1

 UGK/1/2017/28

 Kobierzyce

14,907

Lista nr 1

 UGK/1/2017/22

 Kobierzyce

14,884

Lista nr 1

 UGK/1/2017/42

 Kobierzyce

14,878

Lista nr 1

 UGK/1/2017/25

 Kobierzyce

14,843

Lista nr 1

 UGK/1/2017/50

 Kobierzyce

14,778

Lista nr 1

 UGK/1/2017/34

 Kobierzyce

14,777

Lista nr 1

 UGK/1/2017/56

 Kobierzyce

14,775

Lista nr 1

 UGK/1/2017/51

 Kobierzyce

14,740

Lista nr 1

 UGK/1/2017/23

 Kobierzyce

14,726

Lista nr 1

 UGK/1/2017/11

 Kobierzyce

14,711

Lista nr 1

 UGK/1/2017/53

 Kobierzyce

14,677

Lista nr 1

 UGK/1/2017/10

 Kobierzyce

14,636

Lista nr 1

 UGK/1/2017/26

 Kobierzyce

14,611

Lista nr 1

 UGK/1/2017/47

 Kobierzyce

14,611

Lista nr 1

 UGK/1/2017/20

 Kobierzyce

13,934

Lista nr 1

 UGK/1/2017/21

 Kobierzyce

13,683

Lista nr 1

 UGK/1/2017/41

 Kobierzyce

13,678

Lista nr 1

 UGK/1/2017/31

 Kobierzyce

13,000

Lista nr 1

 UGK/1/2017/48

 Kobierzyce

12,725

Lista nr 2 – rezerwowa

 UGK/1/2017/38

 Kobierzyce

11,877

Lista nr 2 – rezerwowa

 UGK/1/2017/16

 Kobierzyce

10,884

Lista nr 2 – rezerwowa

Gmina Krośnice

UGKr/01/2017/14

Krośnice

15,896

Lista nr 1

UGKr/01/2017/02

Krośnice

14,980

Lista nr 1

UGKr/01/2017/04

Krośnice

14,952

Lista nr 1

UGKr/01/2017/09

Krośnice

14,799

Lista nr 1

UGKr/01/2017/13

Krośnice

13,848

Lista nr 1

UGKr/01/2017/15

Krośnice

13,798

Lista nr 1

UGKr/01/2017/07

Krośnice

13,749

Lista nr 1

UGKr/01/2017/03

Krośnice

13,725

Lista nr 1

UGKr/01/2017/11

Krośnice

12,977

Lista nr 1

UGKr/01/2017/12

Krośnice

12,976

Lista nr 1

UGKr/01/2017/05

Krośnice

12,961

Lista nr 1

UGKr/01/2017/06

Krośnice

12,927

Lista nr 1

UGKr/01/2017/08

Krośnice

12,752

Lista nr 1

UGKr/01/2017/01

Krośnice

12,000

Lista nr 1

UGKr/01/2017/10

Krośnice

10,774

Lista nr 1

Gmina Lubin

UGL/1/2017/39

Lubin

16,000

Lista nr 1

UGL/1/2017/20

Lubin

15,895

Lista nr 1

UGL/1/2017/32

Lubin

15,888

Lista nr 1

UGL/1/2017/31

Lubin

15,883

Lista nr 1

UGL/1/2017/28

Lubin

15,878

Lista nr 1

UGL/1/2017/21

Lubin

15,869

Lista nr 1

UGL/1/2017/41

Lubin

15,868

Lista nr 1

UGL/1/2017/22

Lubin

15,867

Lista nr 1

UGL/1/2017/19

Lubin

15,858

Lista nr 1

UGL/1/2017/01

Lubin

15,780

Lista nr 1

UGL/1/2017/02

Lubin

15,777

Lista nr 1

UGL/1/2017/23

Lubin

15,772

Lista nr 1

UGL/1/2017/10

Lubin

15,761

Lista nr 1

UGL/1/2017/04

Lubin

15,747

Lista nr 1

UGL/1/2017/12

Lubin

15,739

Lista nr 1

UGL/1/2017/40

Lubin

15,737

Lista nr 1

UGL/1/2017/34

Lubin

15,729

Lista nr 1

UGL/1/2017/16

Lubin

15,728

Lista nr 1

UGL/1/2017/08

Lubin

15,709

Lista nr 1

UGL/1/2017/33

Lubin

15,699

Lista nr 1

UGL/1/2017/42

Lubin

15,693

Lista nr 1

UGL/1/2017/26

Lubin

15,678

Lista nr 1

UGL/1/2017/35

Lubin

14,909

Lista nr 1

UGL/1/2017/11

Lubin

14,900

Lista nr 1

UGL/1/2017/09

Lubin

14,899

Lista nr 1

UGL/1/2017/03

Lubin

14,894

Lista nr 1

UGL/1/2017/36

Lubin

14,874

Lista nr 1

UGL/1/2017/06

Lubin

14,873

Lista nr 1

UGL/1/2017/27

Lubin

14,871

Lista nr 1

UGL/1/2017/07

Lubin

14,867

Lista nr 1

UGL/1/2017/29

Lubin

13,909

Lista nr 1

UGL/1/2017/17

Lubin

13,849

Lista nr 1

UGL/1/2017/30

Lubin

13,814

Lista nr 1

UGL/1/2017/24

Lubin

13,700

Lista nr 1

UGL/1/2017/37

Lubin

12,888

Lista nr 1

UGL/1/2017/05

Lubin

12,863

Lista nr 1

UGL/1/2017/25

Lubin

12,809

Lista nr 1

UGL/1/2017/18

Lubin

11,886

Lista nr 1

UGL/1/2017/14

Lubin

11,851

Lista nr 1

UGL/1/2017/13

Lubin

11,699

Lista nr 2 – rezerwowa

UGL/1/2017/15

Lubin

11,687

Lista nr 2 – rezerwowa

Gmina Miejska Dzierżoniów

UMD/01/2017/22

Miejska Dzierżoniów

15,896

Lista nr 1

UMD/01/2017/29

Miejska Dzierżoniów

15,841

Lista nr 1

UMD/01/2017/23

Miejska Dzierżoniów

15,830

Lista nr 1

UMD/01/2017/04

Miejska Dzierżoniów

15,804

Lista nr 1

UMD/01/2017/14

Miejska Dzierżoniów

15,784

Lista nr 1

UMD/01/2017/13

Miejska Dzierżoniów

15,740

Lista nr 1

UMD/01/2017/17

Miejska Dzierżoniów

15,000

Lista nr 1

UMD/01/2017/06

Miejska Dzierżoniów

14,960

Lista nr 1

UMD/01/2017/08

Miejska Dzierżoniów

14,959

Lista nr 1

UMD/01/2017/30

Miejska Dzierżoniów

14,934

Lista nr 1

UMD/01/2017/19

Miejska Dzierżoniów

14,924

Lista nr 1

UMD/01/2017/25

Miejska Dzierżoniów

14,913

Lista nr 1

UMD/01/2017/26

Miejska Dzierżoniów

14,904

Lista nr 1

UMD/01/2017/20

Miejska Dzierżoniów

14,897

Lista nr 1

UMD/01/2017/31

Miejska Dzierżoniów

14,897

Lista nr 1

UMD/01/2017/27

Miejska Dzierżoniów

14,888

Lista nr 1

UMD/01/2017/28

Miejska Dzierżoniów

14,886

Lista nr 1

UMD/01/2017/01

Miejska Dzierżoniów

14,885

Lista nr 1

UMD/01/2017/32

Miejska Dzierżoniów

14,882

Lista nr 1

UMD/01/2017/15

Miejska Dzierżoniów

14,873

Lista nr 1

UMD/01/2017/21

Miejska Dzierżoniów

14,838

Lista nr 1

UMD/01/2017/24

Miejska Dzierżoniów

14,806

Lista nr 1

UMD/01/2017/02

Miejska Dzierżoniów

14,787

Lista nr 1

UMD/01/2017/03

Miejska Dzierżoniów

14,776

Lista nr 1

UMD/01/2017/10

Miejska Dzierżoniów

14,755

Lista nr 1

UMD/01/2017/12

Miejska Dzierżoniów

14,750

Lista nr 1

UMD/01/2017/07

Miejska Dzierżoniów

14,735

Lista nr 1

UMD/01/2017/09

Miejska Dzierżoniów

14,720

Lista nr 1

UMD/01/2017/11

Miejska Dzierżoniów

14,720

Lista nr 1

UMD/01/2017/16

Miejska Dzierżoniów

13,935

Lista nr 1

UMD/01/2017/34

Miejska Dzierżoniów

13,745

Lista nr 1

UMD/01/2017/05

Miejska Dzierżoniów

11,855

Lista nr 1

UMD/01/2017/33

Miejska Dzierżoniów

11,784

Lista nr 1

UMD/01/2017/35

Miejska Dzierżoniów

11,764

Lista nr 1

UMD/01/2017/18

Miejska Dzierżoniów

11,723

Lista nr 1

Gmina Milicz

UMiGM/01/2017/33

Milicz

15,999

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/01

Milicz

15,988

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/02

Milicz

15,986

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/03

Milicz

15,985

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/38

Milicz

15,982

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/04

Milicz

15,976

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/05

Milicz

15,971

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/06

Milicz

15,952

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/39

Milicz

15,902

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/07

Milicz

15,856

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/08

Milicz

15,816

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/09

Milicz

15,797

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/10

Milicz

14,999

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/11

Milicz

14,992

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/12

Milicz

14,935

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/14

Milicz

14,914

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/13

Milicz

14,886

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/15

Milicz

14,824

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/36

Milicz

14,766

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/16

Milicz

14,742

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/17

Milicz

14,741

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/18

Milicz

14,740

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/19

Milicz

14,737

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/43

Milicz

14,733

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/42

Milicz

14,000

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/20

Milicz

13,977

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/21

Milicz

13,915

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/22

Milicz

13,748

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/40

Milicz

12,973

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/23

Milicz

12,955

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/24

Milicz

12,953

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/25

Milicz

12,940

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/26

Milicz

12,936

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/28

Milicz

12,918

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/29

Milicz

12,916

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/37

Milicz

12,874

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/30

Milicz

12,863

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/31

Milicz

12,805

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/41

Milicz

11,861

Lista nr 1

UMiGM/01/2017/35

Milicz

11,859

Lista nr 2 – rezerwowa

UMiGM/01/2017/32

Milicz

8,895

Lista nr 2 – rezerwowa

Gmina Pieszyce

UMiGP/01/2017/19

Pieszyce

15,949

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/25

Pieszyce

15,944

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/12

Pieszyce

15,838

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/28

Pieszyce

15,800

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/04

Pieszyce

15,000

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/17

Pieszyce

14,978

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/29

Pieszyce

14,972

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/02

Pieszyce

14,966

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/13

Pieszyce

14,927

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/15

Pieszyce

14,927

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/22

Pieszyce

14,915

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/27

Pieszyce

14,907

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/16

Pieszyce

14,881

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/18

Pieszyce

14,879

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/09

Pieszyce

14,847

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/20

Pieszyce

14,843

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/01

Pieszyce

14,811

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/07

Pieszyce

14,807

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/21

Pieszyce

14,796

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/10

Pieszyce

14,785

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/24

Pieszyce

14,779

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/33

Pieszyce

14,778

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/32

Pieszyce

14,740

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/31

Pieszyce

13,955

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/26

Pieszyce

13,951

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/06

Pieszyce

13,905

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/03

Pieszyce

13,851

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/05

Pieszyce

12,966

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/14

Pieszyce

12,949

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/11

Pieszyce

12,766

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/30

Pieszyce

11,961

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/23

Pieszyce

11,844

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/08

Pieszyce

11,773

Lista nr 1

UMiGP/01/2017/34

Pieszyce

10,744

Lista nr 1

Gmina Siechnice

UMS/01/2017/36

Siechnice

16,000

Lista nr 1

UMS/01/2017/18

Siechnice

15,997

Lista nr 1

UMS/01/2017/04

Siechnice

15,975

Lista nr 1

UMS/01/2017/16

Siechnice

15,965

Lista nr 1

UMS/01/2017/12

Siechnice

15,937

Lista nr 1

UMS/01/2017/02

Siechnice

15,924

Lista nr 1

UMS/01/2017/30

Siechnice

15,896

Lista nr 1

UMS/01/2017/09

Siechnice

15,869

Lista nr 1

UMS/01/2017/31

Siechnice

15,851

Lista nr 1

UMS/01/2017/01

Siechnice

15,830

Lista nr 1

UMS/01/2017/46

Siechnice

15,829

Lista nr 1

UMS/01/2017/03

Siechnice

15,802

Lista nr 1

UMS/01/2017/10

Siechnice

15,796

Lista nr 1

UMS/01/2017/45

Siechnice

15,791

Lista nr 1

UMS/01/2017/41

Siechnice

15,790

Lista nr 1

UMS/01/2017/11

Siechnice

15,785

Lista nr 1

UMS/01/2017/38

Siechnice

15,785

Lista nr 1

UMS/01/2017/07

Siechnice

15,778

Lista nr 1

UMS/01/2017/19

Siechnice

15,764

Lista nr 1

UMS/01/2017/43

Siechnice

15,748

Lista nr 1

UMS/01/2017/14

Siechnice

15,736

Lista nr 1

UMS/01/2017/39

Siechnice

15,690

Lista nr 1

UMS/01/2017/05

Siechnice

14,972

Lista nr 1

UMS/01/2017/49

Siechnice

14,963

Lista nr 1

UMS/01/2017/26

Siechnice

14,950

Lista nr 1

UMS/01/2017/48

Siechnice

14,938

Lista nr 1

UMS/01/2017/42

Siechnice

14,937

Lista nr 1

UMS/01/2017/08

Siechnice

14,907

Lista nr 1

UMS/01/2017/34

Siechnice

14,907

Lista nr 1

UMS/01/2017/23

Siechnice

14,904

Lista nr 1

UMS/01/2017/27

Siechnice

14,901

Lista nr 1

UMS/01/2017/35

Siechnice

14,901

Lista nr 1

UMS/01/2017/44

Siechnice

14,898

Lista nr 1

UMS/01/2017/15

Siechnice

14,880

Lista nr 1

UMS/01/2017/37

Siechnice

14,872

Lista nr 1

UMS/01/2017/13

Siechnice

14,866

Lista nr 1

UMS/01/2017/06

Siechnice

14,854

Lista nr 1

UMS/01/2017/47

Siechnice

14,846

Lista nr 1

UMS/01/2017/40

Siechnice

14,837

Lista nr 1

UMS/01/2017/20

Siechnice

14,809

Lista nr 1

UMS/01/2017/28

Siechnice

14,785

Lista nr 1

UMS/01/2017/32

Siechnice

14,757

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/29

Siechnice

14,663

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/17

Siechnice

13,984

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/50

Siechnice

13,956

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/33

Siechnice

13,849

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/21

Siechnice

13,751

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/25

Siechnice

12,808

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/22

Siechnice

11,939

Lista nr 2 – rezerwowa

UMS/01/2017/24

Siechnice

11,818

Lista nr 2 – rezerwowa

Gmina Twardogóra

UMiGT/01/2017/23

Twardogóra

15,993

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/27

Twardogóra

15,915

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/29

Twardogóra

15,903

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/35

Twardogóra

15,866

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/10

Twardogóra

15,840

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/17

Twardogóra

15,835

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/22

Twardogóra

15,772

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/15

Twardogóra

15,753

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/14

Twardogóra

15,741

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/01

Twardogóra

15,727

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/08

Twardogóra

15,000

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/30

Twardogóra

14,983

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/26

Twardogóra

14,947

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/32

Twardogóra

14,927

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/34

Twardogóra

14,907

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/24

Twardogóra

14,900

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/03

Twardogóra

14,886

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/09

Twardogóra

14,857

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/31

Twardogóra

14,854

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/33

Twardogóra

14,789

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/28

Twardogóra

14,749

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/25

Twardogóra

13,964

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/04

Twardogóra

13,904

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/20

Twardogóra

13,808

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/02

Twardogóra

12,984

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/05

Twardogóra

12,963

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/19

Twardogóra

12,955

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/13

Twardogóra

12,940

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/36

Twardogóra

12,882

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/18

Twardogóra

12,877

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/16

Twardogóra

12,832

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/07

Twardogóra

12,805

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/21

Twardogóra

11,953

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/12

Twardogóra

11,884

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/11

Twardogóra

11,793

Lista nr 1

UMiGT/01/2017/06

Twardogóra

10,771

Lista nr 1

Gmina Wiejska Dzierżoniów

UGD/01/2017/40

Wiejska Dzierżoniów

15,978

Lista nr 1

UGD/01/2017/28

Wiejska Dzierżoniów

15,950

Lista nr 1

UGD/01/2017/08

Wiejska Dzierżoniów

15,936

Lista nr 1

UGD/01/2017/07

Wiejska Dzierżoniów

15,923

Lista nr 1

UGD/01/2017/23

Wiejska Dzierżoniów

15,902

Lista nr 1

UGD/01/2017/17

Wiejska Dzierżoniów

15,892

Lista nr 1

UGD/01/2017/01

Wiejska Dzierżoniów

15,885

R

UGD/01/2017/38

Wiejska Dzierżoniów

15,869

R

UGD/01/2017/09

Wiejska Dzierżoniów

15,767

Lista nr 1

UGD/01/2017/11

Wiejska Dzierżoniów

14,984

Lista nr 1

UGD/01/2017/15

Wiejska Dzierżoniów

14,981

Lista nr 1

UGD/01/2017/26

Wiejska Dzierżoniów

14,949

Lista nr 1

UGD/01/2017/02

Wiejska Dzierżoniów

14,941

Lista nr 1

UGD/01/2017/31

Wiejska Dzierżoniów

14,940

Lista nr 1

UGD/01/2017/03

Wiejska Dzierżoniów

14,934

Lista nr 1

UGD/01/2017/12

Wiejska Dzierżoniów

14,901

Lista nr 1

UGD/01/2017/06

Wiejska Dzierżoniów

14,893

Lista nr 1

UGD/01/2017/22

Wiejska Dzierżoniów

14,888

Lista nr 1

UGD/01/2017/04

Wiejska Dzierżoniów

14,882

Lista nr 1

UGD/01/2017/13

Wiejska Dzierżoniów

14,878

Lista nr 1

UGD/01/2017/29

Wiejska Dzierżoniów

14,864

Lista nr 1

UGD/01/2017/30

Wiejska Dzierżoniów

14,853

Lista nr 1

UGD/01/2017/14

Wiejska Dzierżoniów

14,846

Lista nr 1

UGD/01/2017/43

Wiejska Dzierżoniów

14,827

Lista nr 1

UGD/01/2017/24

Wiejska Dzierżoniów

14,823

Lista nr 1

UGD/01/2017/41

Wiejska Dzierżoniów

14,814

Lista nr 1

UGD/01/2017/20

Wiejska Dzierżoniów

14,799

Lista nr 1

UGD/01/2017/21

Wiejska Dzierżoniów

14,763

Lista nr 1

UGD/01/2017/16

Wiejska Dzierżoniów

14,747

Lista nr 1

UGD/01/2017/35

Wiejska Dzierżoniów

14,726

Lista nr 1

UGD/01/2017/46

Wiejska Dzierżoniów

14,000

R

UGD/01/2017/34

Wiejska Dzierżoniów

13,933

Lista nr 1

UGD/01/2017/18

Wiejska Dzierżoniów

13,930

Lista nr 1

UGD/01/2017/32

Wiejska Dzierżoniów

13,920

Lista nr 1

UGD/01/2017/25

Wiejska Dzierżoniów

13,904

Lista nr 1

UGD/01/2017/19

Wiejska Dzierżoniów

13,877

Lista nr 1

UGD/01/2017/45

Wiejska Dzierżoniów

13,872

Lista nr 1

UGD/01/2017/44

Wiejska Dzierżoniów

13,823

Lista nr 1

UGD/01/2017/10

Wiejska Dzierżoniów

13,762

Lista nr 1

UGD/01/2017/47

Wiejska Dzierżoniów

13,718

Lista nr 1

UGD/01/2017/05

Wiejska Dzierżoniów

12,999

Lista nr 1

UGD/01/2017/27

Wiejska Dzierżoniów

12,840

Lista nr 1

UGD/01/2017/36

Wiejska Dzierżoniów

12,758

Lista nr 2 – rezerwowa

UGD/01/2017/33

Wiejska Dzierżoniów

12,729

Lista nr 2 – rezerwowa

UGD/01/2017/42

Wiejska Dzierżoniów

11,928

Lista nr 2 – rezerwowa

UGD/01/2017/39

Wiejska Dzierżoniów

11,782

Lista nr 2 – rezerwowa

Gmina Żmigród

UMŻm/01/2017/21

Żmigród

15,980

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/02

Żmigród

15,943

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/22

Żmigród

15,790

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/03

Żmigród

15,760

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/14

Żmigród

14,959

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/23

Żmigród

14,793

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/04

Żmigród

14,783

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/28

Żmigród

13,959

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/15

Żmigród

13,953

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/05

Żmigród

13,943

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/01

Żmigród

13,941

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/29

Żmigród

13,933

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/31

Żmigród

12,985

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/06

Żmigród

12,850

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/25

Żmigród

11,936

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/16

Żmigród

11,894

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/08

Żmigród

11,845

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/17

Żmigród

11,806

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/09

Żmigród

10,964

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/35

Żmigród

10,931

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/10

Żmigród

10,868

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/18

Żmigród

10,854

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/26

Żmigród

10,850

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/32

Żmigród

10,739

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/30

Żmigród

9,857

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/33

Żmigród

9,841

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/19

Żmigród

9,835

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/34

Żmigród

9,722

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/11

Żmigród

8,899

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/12

Żmigród

7,905

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/36

Żmigród

7,874

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/24

Żmigród

7,818

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/13

Żmigród

7,781

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/20

Żmigród

7,772

Lista nr 1

UMŻm/01/2017/27

Żmigród

5,913

Lista nr 1

Gmina Żórawina

UMŻr/01/2017/46

Żórawina

15,971

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/12

Żórawina

15,966

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/16

Żórawina

15,956

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/07

Żórawina

15,952

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/18

Żórawina

15,948

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/22

Żórawina

15,944

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/25

Żórawina

15,943

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/38

Żórawina

15,939

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/08

Żórawina

15,933

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/27

Żórawina

15,932

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/14

Żórawina

15,892

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/17

Żórawina

15,885

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/47

Żórawina

15,873

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/48

Żórawina

15,864

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/15

Żórawina

15,862

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/31

Żórawina

15,844

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/34

Żórawina

15,819

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/35

Żórawina

15,787

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/32

Żórawina

15,779

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/23

Żórawina

15,738

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/09

Żórawina

15,726

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/11

Żórawina

14,987

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/03

Żórawina

14,968

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/43

Żórawina

14,968

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/41

Żórawina

14,967

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/02

Żórawina

14,956

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/13

Żórawina

14,948

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/36

Żórawina

14,947

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/30

Żórawina

14,946

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/42

Żórawina

14,945

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/39

Żórawina

14,923

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/05

Żórawina

14,911

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/24

Żórawina

14,898

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/28

Żórawina

14,891

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/01

Żórawina

14,887

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/33

Żórawina

14,851

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/10

Żórawina

14,822

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/04

Żórawina

14,814

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/29

Żórawina

14,812

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/44

Żórawina

14,802

Rezygnacja

UMŻr/01/2017/26

Żórawina

14,775

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/19

Żórawina

14,734

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/40

Żórawina

13,985

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/20

Żórawina

13,936

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/50

Żórawina

13,866

Lista nr 1

UMŻr/01/2017/06

Żórawina

13,854

Lista nr 2 – rezerwowa

UMŻr/01/2017/37

Żórawina

12,848

Lista nr 2 – rezerwowa

UMŻr/01/2017/21

Żórawina

12,764

Lista nr 2 – rezerwowa

UMŻr/01/2017/51

Żórawina

12,000

Lista nr 2 – rezerwowa

UMŻr/01/2017/45

Żórawina

11,896

Lista nr 2 – rezerwowa