tel. 74 645 01 31

08-05-2018 Wyniki oceny formalnej wniosków o grant w podziale na gminy.


08-05-2018  Wyniki oceny formalnej wniosków o grant w podziale na gminy.

Oznaczenia:

P – Wynik oceny POZYTYNY

N – Wynik oceny NEGATYWNT

R – Rezygnacja Grantobiorcy

 

UWAGA!! Wnioski, które zostały ocenione POZYTYWNIE zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Ze względu na ochronę danych osobowych przedstawiono jedynie numery wniosków wraz z wynikiem.

Każdy Grantobiorca, którego wiosek został oceniony pozytywnie otrzyma również pismo informujące o wyniku oceny formalnej drogą elektroniczną na podany adres mailowy we wniosku o grant.

W przypadku Grantobiorców, których wnioski zostały ocenione negatywnie, zostanie przesłane pismo wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny pocztą na adres wskazany we wniosku o grant do kontaktów.

Nr wniosku

Gmina

Wynik
oceny formalnej
P – Pozytywny
N – Negatywny
R – Rezygnacja

Gmina Bolesławiec

UMB/01/2017/01

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/02

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/03

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/04

Bolesławiec

N

UMB/01/2017/05

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/06

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/07

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/08

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/09

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/10

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/11

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/12

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/13

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/14

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/15

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/16

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/17

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/18

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/19

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/20

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/21

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/22

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/23

Bolesławiec

P

UMB/01/2017/24

Bolesławiec

P

Gmina Kąty Wrocławskie

UMiGKWr/1/2017/01

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/02

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/03

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/04

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/05

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/06

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/07

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/08

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/09

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/10

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/11

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/12

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/13

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/14

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/15

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/16

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/17

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/18

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/19

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/20

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/21

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/22

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/23

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/24

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/25

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/26

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/27

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/28

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/29

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/30

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/31

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/32

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/33

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/34

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/35

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/36

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/37

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/38

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/39

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/40

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/41

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/42

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/43

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/44

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/45

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/46

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/47

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/48

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/49

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/50

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/51

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/52

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/53

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/54

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/55

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/56

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/57

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/58

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/59

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/60

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/61

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/62

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/63

Kąty Wrocławskie

P

UMiGKWr/1/2017/64

Kąty Wrocławskie

P

Gmina Kłodzko

UGKl/1/2017/01

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/02

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/03

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/04

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/05

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/06

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/07

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/08

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/09

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/10

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/11

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/12

Kłodzko

p

UGKl/1/2017/13

Kłodzko

p

UGKl/1/2017/14

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/15

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/16

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/17

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/18

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/19

Kłodzko

p

UGKl/1/2017/20

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/21

Kłodzko

p

UGKl/1/2017/22

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/23

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/24

Kłodzko

p

UGKl/1/2017/25

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/26

Kłodzko

p

UGKl/1/2017/27

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/28

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/29

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/30

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/31

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/32

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/33

Kłodzko

p

UGKl/1/2017/34

Kłodzko

P

UGKl/1/2017/35

Kłodzko

N

UGKl/1/2017/36

Kłodzko

p

Gmina Kobierzyce

UGK/1/2017/01

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/02

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/03

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/04

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/05

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/06

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/07

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/08

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/09

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/10

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/11

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/12

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/13

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/14

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/15

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/16

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/17

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/18

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/19

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/20

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/21

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/22

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/23

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/24

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/25

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/26

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/27

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/28

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/29

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/30

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/31

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/32

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/33

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/34

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/35

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/36

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/37

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/38

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/39

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/40

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/41

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/42

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/43

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/44

Kobierzyce

N

UGK/1/2017/45

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/46

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/47

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/48

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/49

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/50

Kobierzyce

p

UGK/1/2017/51

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/52

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/53

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/54

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/55

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/56

Kobierzyce

P

UGK/1/2017/57

Kobierzyce

P

Gmina Krośnice

UGKr/01/2017/01

Krośnice

P

UGKr/01/2017/02

Krośnice

P

UGKr/01/2017/03

Krośnice

P

UGKr/01/2017/04

Krośnice

P

UGKr/01/2017/05

Krośnice

P

UGKr/01/2017/06

Krośnice

P

UGKr/01/2017/07

Krośnice

P

UGKr/01/2017/08

Krośnice

P

UGKr/01/2017/09

Krośnice

P

UGKr/01/2017/10

Krośnice

P

UGKr/01/2017/11

Krośnice

P

UGKr/01/2017/12

Krośnice

P

UGKr/01/2017/13

Krośnice

P

UGKr/01/2017/14

Krośnice

P

UGKr/01/2017/15

Krośnice

P

Gmina Lubin

UGL/1/2017/01

Lubin

p

UGL/1/2017/02

Lubin

p

UGL/1/2017/03

Lubin

p

UGL/1/2017/04

Lubin

p

UGL/1/2017/05

Lubin

p

UGL/1/2017/06

Lubin

p

UGL/1/2017/07

Lubin

p

UGL/1/2017/08

Lubin

p

UGL/1/2017/09

Lubin

p

UGL/1/2017/10

Lubin

p

UGL/1/2017/11

Lubin

p

UGL/1/2017/12

Lubin

p

UGL/1/2017/13

Lubin

p

UGL/1/2017/14

Lubin

p

UGL/1/2017/15

Lubin

p

UGL/1/2017/16

Lubin

p

UGL/1/2017/17

Lubin

p

UGL/1/2017/18

Lubin

p

UGL/1/2017/19

Lubin

p

UGL/1/2017/20

Lubin

p

UGL/1/2017/21

Lubin

p

UGL/1/2017/22

Lubin

p

UGL/1/2017/23

Lubin

p

UGL/1/2017/24

Lubin

p

UGL/1/2017/25

Lubin

p

UGL/1/2017/26

Lubin

p

UGL/1/2017/27

Lubin

p

UGL/1/2017/28

Lubin

p

UGL/1/2017/29

Lubin

p

UGL/1/2017/30

Lubin

p

UGL/1/2017/31

Lubin

p

UGL/1/2017/32

Lubin

p

UGL/1/2017/33

Lubin

p

UGL/1/2017/34

Lubin

p

UGL/1/2017/35

Lubin

p

UGL/1/2017/36

Lubin

p

UGL/1/2017/37

Lubin

p

UGL/1/2017/38

Lubin

N

UGL/1/2017/39

Lubin

p

UGL/1/2017/40

Lubin

p

UGL/1/2017/41

Lubin

p

UGL/1/2017/42

Lubin

p

Gmina Miejska Dzierżoniów

UMD/01/2017/01

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/02

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/03

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/04

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/05

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/06

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/07

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/08

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/09

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/10

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/11

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/12

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/13

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/14

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/15

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/16

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/17

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/18

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/19

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/20

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/21

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/22

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/23

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/24

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/25

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/26

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/27

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/28

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/29

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/30

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/31

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/32

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/33

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/34

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/35

Miejska Dzierżoniów

P

UMD/01/2017/36

Miejska Dzierżoniów

N

Gmina Milicz

UMiGM/01/2017/01

Milicz

P

UMiGM/01/2017/02

Milicz

P

UMiGM/01/2017/03

Milicz

P

UMiGM/01/2017/04

Milicz

P

UMiGM/01/2017/05

Milicz

P

UMiGM/01/2017/06

Milicz

P

UMiGM/01/2017/07

Milicz

P

UMiGM/01/2017/08

Milicz

P

UMiGM/01/2017/09

Milicz

P

UMiGM/01/2017/10

Milicz

P

UMiGM/01/2017/11

Milicz

P

UMiGM/01/2017/12

Milicz

P

UMiGM/01/2017/13

Milicz

p

UMiGM/01/2017/14

Milicz

P

UMiGM/01/2017/15

Milicz

P

UMiGM/01/2017/16

Milicz

P

UMiGM/01/2017/17

Milicz

P

UMiGM/01/2017/18

Milicz

P

UMiGM/01/2017/19

Milicz

P

UMiGM/01/2017/20

Milicz

P

UMiGM/01/2017/21

Milicz

P

UMiGM/01/2017/22

Milicz

P

UMiGM/01/2017/23

Milicz

P

UMiGM/01/2017/24

Milicz

P

UMiGM/01/2017/25

Milicz

P

UMiGM/01/2017/26

Milicz

P

UMiGM/01/2017/27

Milicz

R

UMiGM/01/2017/28

Milicz

P

UMiGM/01/2017/29

Milicz

P

UMiGM/01/2017/30

Milicz

P

UMiGM/01/2017/31

Milicz

P

UMiGM/01/2017/32

Milicz

P

UMiGM/01/2017/33

Milicz

P

UMiGM/01/2017/34

Milicz

N

UMiGM/01/2017/35

Milicz

P

UMiGM/01/2017/36

Milicz

P

UMiGM/01/2017/37

Milicz

P

UMiGM/01/2017/38

Milicz

P

UMiGM/01/2017/39

Milicz

P

UMiGM/01/2017/40

Milicz

P

UMiGM/01/2017/41

Milicz

P

UMiGM/01/2017/42

Milicz

P

UMiGM/01/2017/43

Milicz

p

Gmina Pieszyce

UMiGP/01/2017/01

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/02

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/03

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/04

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/05

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/06

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/07

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/08

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/09

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/10

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/11

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/12

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/13

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/14

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/15

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/16

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/17

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/18

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/19

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/20

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/21

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/22

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/23

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/24

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/25

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/26

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/27

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/28

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/29

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/30

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/31

Pieszyce

p

UMiGP/01/2017/32

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/33

Pieszyce

P

UMiGP/01/2017/34

Pieszyce

P

Gmina Siechnice

UMS/01/2017/01

Siechnice

p

UMS/01/2017/02

Siechnice

p

UMS/01/2017/03

Siechnice

p

UMS/01/2017/04

Siechnice

p

UMS/01/2017/05

Siechnice

p

UMS/01/2017/06

Siechnice

p

UMS/01/2017/07

Siechnice

p

UMS/01/2017/08

Siechnice

p

UMS/01/2017/09

Siechnice

p

UMS/01/2017/10

Siechnice

P

UMS/01/2017/11

Siechnice

p

UMS/01/2017/12

Siechnice

p

UMS/01/2017/13

Siechnice

P

UMS/01/2017/14

Siechnice

p

UMS/01/2017/15

Siechnice

p

UMS/01/2017/16

Siechnice

p

UMS/01/2017/17

Siechnice

p

UMS/01/2017/18

Siechnice

P

UMS/01/2017/19

Siechnice

p

UMS/01/2017/20

Siechnice

p

UMS/01/2017/21

Siechnice

p

UMS/01/2017/22

Siechnice

p

UMS/01/2017/23

Siechnice

P

UMS/01/2017/24

Siechnice

p

UMS/01/2017/25

Siechnice

P

UMS/01/2017/26

Siechnice

p

UMS/01/2017/27

Siechnice

p

UMS/01/2017/28

Siechnice

p

UMS/01/2017/29

Siechnice

p

UMS/01/2017/30

Siechnice

p

UMS/01/2017/31

Siechnice

p

UMS/01/2017/32

Siechnice

P

UMS/01/2017/33

Siechnice

p

UMS/01/2017/34

Siechnice

p

UMS/01/2017/35

Siechnice

p

UMS/01/2017/36

Siechnice

p

UMS/01/2017/37

Siechnice

p

UMS/01/2017/38

Siechnice

p

UMS/01/2017/39

Siechnice

P

UMS/01/2017/40

Siechnice

p

UMS/01/2017/41

Siechnice

p

UMS/01/2017/42

Siechnice

p

UMS/01/2017/43

Siechnice

p

UMS/01/2017/44

Siechnice

P

UMS/01/2017/45

Siechnice

P

UMS/01/2017/46

Siechnice

p

UMS/01/2017/47

Siechnice

p

UMS/01/2017/48

Siechnice

P

UMS/01/2017/49

Siechnice

P

UMS/01/2017/50

Siechnice

p

Gmina Twardogóra

UMiGT/01/2017/01

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/02

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/03

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/04

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/05

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/06

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/07

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/08

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/09

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/10

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/11

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/12

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/13

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/14

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/15

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/16

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/17

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/18

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/19

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/20

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/21

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/22

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/23

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/24

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/25

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/26

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/27

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/28

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/29

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/30

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/31

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/32

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/33

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/34

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/35

Twardogóra

P

UMiGT/01/2017/36

Twardogóra

P

Gmina Wiejska Dzierżoniów

UGD/01/2017/01

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/02

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/03

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/04

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/05

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/06

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/07

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/08

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/09

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/10

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/11

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/12

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/13

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/14

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/15

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/16

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/17

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/18

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/19

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/20

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/21

Wiejska Dzierżoniów

p

UGD/01/2017/22

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/23

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/24

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/25

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/26

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/27

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/28

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/29

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/30

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/31

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/32

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/33

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/34

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/35

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/36

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/37

Wiejska Dzierżoniów

N

UGD/01/2017/38

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/39

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/40

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/41

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/42

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/43

Wiejska Dzierżoniów

p

UGD/01/2017/44

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/45

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/46

Wiejska Dzierżoniów

P

UGD/01/2017/47

Wiejska Dzierżoniów

P

Gmina Żmigród

UMŻm/01/2017/01

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/02

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/03

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/04

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/05

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/06

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/07

Żmigród

N

UMŻm/01/2017/08

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/09

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/10

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/11

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/12

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/13

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/14

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/15

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/16

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/17

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/18

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/19

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/20

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/21

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/22

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/23

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/24

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/25

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/26

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/27

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/28

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/29

Żmigród

p

UMŻm/01/2017/30

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/31

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/32

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/33

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/34

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/35

Żmigród

P

UMŻm/01/2017/36

Żmigród

P

Gmina Żórawina

UMŻr/01/2017/01

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/02

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/03

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/04

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/05

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/06

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/07

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/08

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/09

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/10

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/11

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/12

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/13

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/14

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/15

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/16

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/17

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/18

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/19

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/20

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/21

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/22

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/23

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/24

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/25

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/26

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/27

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/28

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/29

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/30

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/31

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/32

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/33

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/34

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/35

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/36

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/37

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/38

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/39

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/40

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/41

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/42

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/43

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/44

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/45

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/46

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/47

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/48

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/49

Żórawina

N

UMŻr/01/2017/50

Żórawina

P

UMŻr/01/2017/51

Żórawina

P