tel. 74 645 01 31

KOMUNIKAT z dnia 12-12-2017 r.


W związku z wątpliwościami potencjalnych Grantobiorców informujemy, że grant może dotyczyć mikroinstalacji PV posadowionej na dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub dachach innych obiektów (np. garaż, wiata). W związku z powyższym dokonano uspójnienia dokumentacji konkursowej. Zmiana obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017 r.