tel. 74 645 01 31

KOMUNIKAT z dnia 08-12-2017 r.


Stawka podatku VAT na poziomie 8% dotyczy zakupu i montażu mikroinstalacji na dachu domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa jest nie większa niż 300 m2. Oznacza to, że w przypadku domów jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa jest większa niż 300 m2, należy dokonać przeliczeń wartości podatku VAT za wykonanie instalacji PV (w tym zakup) w postaci proporcji zgodnie z poniższym przykładem:

koszt brutto wydatków kwalifikowanych = 30 000,00 PLN
powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego = 350 m2

koszty kwalifikowalne:
z 8% stawką:
30 000 * 300/350 = 25 714,29 PLN brutto
25 714,29 PLN / (1+8%) = 23 809,52 PLN netto
25 714,29-23809,52 = 1 904,76 PLN VAT 8%

z 23% stawką:
30 000 – 25 714,29 = 4 285,71 PLN brutto    lub    30 000 * 50/350  = 4 285,71 PLN
4 285,71 / (1+23%) = 3 484,32 PLN netto
4 285,71 – 3 484,32 = 801,39 PLN VAT 23%

W przypadku, kiedy taka sytuacja zaistniała u potencjalnego Grantobiorcy, należy skontaktować się z biurem projektu w celu dokonania indywidualnej zmiany w kosztorysie. Zmiany tej dokona biuro projektu.