Ogłoszenie o naborze wniosków

KOMUNIKAT z dnia 01-06-2018 r. Komunikat w sprawie zmiany w wytycznych w zakresie wymogów związanych z wykonawcą w związku ze zmianami związanymi z RODO punkt 8 wytycznych przyjmuje brzmienie: 8.       Wymagania dotyczące Wykonawcy instalacji Wymaga się, aby potencjalni Wykonawcy ubiegający się o wykonanie usług na rzecz Grantobiorców spełniali wszystkie poniższe wymagania: a.       Posiadali doświadczenie związane z montażem … Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków