tel. 74 645 01 31

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Kobierzyce


Spotkanie w sprawie konkursu grantowego pn.  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, dla mieszkańców Gminy Kobierzyce odbędzie się 29.11 o godz. 18.00 w auli Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie na spotkanie:

  • informacji o wysokości opłat za energie elektryczną z faktur za ostatnich 12 miesięcy
  • informację o miejscu niezacienionym (o kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-zachodnim) w m2 na:
  1. dachu skośnym
  2. dachu płaskim
  3. Innych obiektach (garaż, wiata, drewutnia, itp.).

PROSIMY O ZAREJESTROWANIE SIĘ NA SPOTKANIE WYSYŁAJĄC MAILA Z IMIENIEM I NAZWISKIEM NA ADRES: PV-PROJEKT@FEA.PL lub telefonicznie pod numerem 74 645 01 31