tel. 74 645 01 31
ilość podpisanych umów
  PLN
kwota dofinansowania
  kW
łączna moc

Projekt „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” realizowany jest w ramach RPO WD 2014-2020. Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz
z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. 

Aktualności

Komunikat z dnia 05-06-2018 r.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie grantobiorcy z Gminy Żórawina, z numerem wniosku UMŻr/01/2017/44, do dofinansowania został zarekomendowany pierwszy grantobiorca z listy rezerwowej o nu...

Komunikat z dnia 01.06.2018 r.

Komunikat w sprawie zmiany w wytycznych w zakresie wymogów związanych z wykonawcą w związku ze zmianami związanymi z RODO punkt 8 wytycznych przyjmuje brzmienie: 8.       Wymagania dotyczące Wyk...

Komunikat z dnia 25.05.2018 r.

    Zaktualizowano listę oceny formalnej wniosków o dofinansowanie. Aktualizacja listy dotyczy zmiany wyniku oceny formalnej wniosku nr UGKl/1/2017/35.    

Realizatorem projektu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów (gminy miejska i wiejska), wiejska Kłodzko, miejska Bolesławiec, wiejska Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra i Żmigród.